Auktorisationsförfarandet av redovisningskonsulter kommer under hösten in i en ny fas. Far arbetar genom utbildningsrådet med att ta fram det prov som redovisningskonsulterna ska avlägga. Det historiska första provet beräknas ske i december 2011.

Arbetet med ISRS 4410 (compilation) pågår inom IAASB och vi förväntar oss att denna ska komma under hösten 2011. Diskussioner har inletts om hur compilation-rapporteringen ska kunna föras in i ett svenskt perspektiv och ersätta den nuvarande bokslutsrapporten.

För revisorer har styrgruppen beslutat att översätta del 1 av ISA-guiden. Denna handledning ska hjälpa revisorer att praktiskt tolka ISA.

Bo Åsell