Innehåll

Balans nr 8-9 2011

Ledare: Ingen kris i branschen

Orosmolnen hopar sig och börsen åker berg- och dalbana. Men om revisions- och rådgivningsbranschen kommer att påverkas av den finansiella oron återstår att se. De företrädare för branschen som Balans har pratat med säger att de inte har reviderat ned sina prognoser. Tvärtom räknar de med att expandera i enlighet med sina respektive affärsplaner. Alltså ännu ingen kris i branschen i sikte.

Inom Far råder inte heller någon kris. Medlemmar strömmar till och i skrivande stund är antalet medlemmar drygt 6.700. Ökningen beror till stor del på att Far har breddats – från en klubb för auktoriserade revisorer till en organisation för hela revisions- och rådgivningsbranschen.

I anslutning till artikeln om Fars medlemskår på sidan 22 finns en figur som illustrerar medlemskåren utifrån yrkeskategori, ålder och kön. För runt tre år sedan publicerade Balans en liknande artikel och man kan konstatera att det har hänt en hel del sedan dess. Bland annat har andelen kvinnor ökat och medelåldern sjunkit.

Under sommaren sjösattes auktorisationen för skatterådgivare. Och det är inte enbart Far-medlemmar som kan bli auktoriserade utan även skatterådgivare utanför revisions- och rådgivningsbranschen. Auktorisationen välkomnas även av företrädare för Skatteverket som har uttryckt sitt gillande och menar att den kan vara ett sätt att komma till rätta med problemen kring avancerad skatteplanering. Läs om auktorisationen på sidan 8 och 25.

Trevlig läsning!

Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...