Orosmolnen hopar sig och börsen åker berg- och dalbana. Men om revisions- och rådgivningsbranschen kommer att påverkas av den finansiella oron återstår att se. De företrädare för branschen som Balans har pratat med säger att de inte har reviderat ned sina prognoser. Tvärtom räknar de med att expandera i enlighet med sina respektive affärsplaner. Alltså ännu ingen kris i branschen i sikte.

Inom Far råder inte heller någon kris. Medlemmar strömmar till och i skrivande stund är antalet medlemmar drygt 6.700. Ökningen beror till stor del på att Far har breddats – från en klubb för auktoriserade revisorer till en organisation för hela revisions- och rådgivningsbranschen.

I anslutning till artikeln om Fars medlemskår på sidan 22 finns en figur som illustrerar medlemskåren utifrån yrkeskategori, ålder och kön. För runt tre år sedan publicerade Balans en liknande artikel och man kan konstatera att det har hänt en hel del sedan dess. Bland annat har andelen kvinnor ökat och medelåldern sjunkit.

Under sommaren sjösattes auktorisationen för skatterådgivare. Och det är inte enbart Far-medlemmar som kan bli auktoriserade utan även skatterådgivare utanför revisions- och rådgivningsbranschen. Auktorisationen välkomnas även av företrädare för Skatteverket som har uttryckt sitt gillande och menar att den kan vara ett sätt att komma till rätta med problemen kring avancerad skatteplanering. Läs om auktorisationen på sidan 8 och 25.

Trevlig läsning!

Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se