Möjlighet att bli auktoriserad sedan 1 juli

Sedan 1 juli i år går det att bli auktoriserad skatterådgivare. Auktorisationen gäller inte bara skatterådgivare i revisions- och rådgivningsbranschen. Far öppnar även för skatterådgivare i andra branscher att bli auktoriserade.

– Det är viktigt med en kvalitetsstämpel och den ger en bra ram för diskussion, vägledning och utveckling av kvalité och yrkesetik i verksamheten, samt ett starkt personligt åtagande att följa Fars etikregelverk, säger Gunnar Thuresson, ordförande i Fars skattesektion.

I runt ett år har sektionen arbetat med auktorisationen. Beslutet innebär att de skatterådgivare som redan var medlemmar i Far innan auktorisationen infördes har auktoriserats automatiskt.

Medlemmar som tillkommer efter 1 juli, eller skatterådgivare som är verksamma i andra branscher och som vill bli auktoriserade, måste genomgå en auktorisationsprocess där vissa kriterier ska vara uppfyllda. Bland annat ska de ha varit yrkesmässigt verksamma som skatterådgivare i ett antal år, samt ha genomgått Skattesektionens etikkurs och ha godkänts vid en muntlig examination hos Auktoriseringsrådet för skatterådgivare.

I och med auktorisationen följer också en kvalitetskontroll. Exakt hur den ska vara utformad är ännu inte klart, men den kommer att följa Fars kvalitetskontroll för revisorer och redovisningskonsulter.

– Jag är inte särskilt orolig för den biten. Redan i dag finns det på byråerna både nationella och internationella kvalitetskontroller, säger Gunnar Thuresson.

Charlotta Danielsson