Balans nr 8-9 2011

Noteringar: Nytt för skatterådgivare

Möjlighet att bli auktoriserad sedan 1 juli

Sedan 1 juli i år går det att bli auktoriserad skatterådgivare. Auktorisationen gäller inte bara skatterådgivare i revisions- och rådgivningsbranschen. Far öppnar även för skatterådgivare i andra branscher att bli auktoriserade.

– Det är viktigt med en kvalitetsstämpel och den ger en bra ram för diskussion, vägledning och utveckling av kvalité och yrkesetik i verksamheten, samt ett starkt personligt åtagande att följa Fars etikregelverk, säger Gunnar Thuresson, ordförande i Fars skattesektion.

I runt ett år har sektionen arbetat med auktorisationen. Beslutet innebär att de skatterådgivare som redan var medlemmar i Far innan auktorisationen infördes har auktoriserats automatiskt.

Medlemmar som tillkommer efter 1 juli, eller skatterådgivare som är verksamma i andra branscher och som vill bli auktoriserade, måste genomgå en auktorisationsprocess där vissa kriterier ska vara uppfyllda. Bland annat ska de ha varit yrkesmässigt verksamma som skatterådgivare i ett antal år, samt ha genomgått Skattesektionens etikkurs och ha godkänts vid en muntlig examination hos Auktoriseringsrådet för skatterådgivare.

I och med auktorisationen följer också en kvalitetskontroll. Exakt hur den ska vara utformad är ännu inte klart, men den kommer att följa Fars kvalitetskontroll för revisorer och redovisningskonsulter.

– Jag är inte särskilt orolig för den biten. Redan i dag finns det på byråerna både nationella och internationella kvalitetskontroller, säger Gunnar Thuresson.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...