Innehåll

Balans nr 8-9 2011

Noteringar: Effektivare bekämpning av ekobrott

Ekobrottsmyndigheten bör få ett nationellt ansvar för samtliga brottstyper som myndigheten handlägger. Det framgår av en utredning om samlad ekobrottsbekämpning som har överlämnats till justitie-minister Beatrice Ask.

Enligt utredningen skulle bekämpningen av ekonomisk brottslighet bli mer effektiv och rättssäker om Ekobrottsmyndigheten får ett nationellt ansvar, då den har spetskompetens som bör användas i hela landet. Ett nationellt ansvar skulle också skapa förutsättningar för en mer enhetlig hantering av ekonomisk brottslighet både på ett övergripande plan och i varje enskilt ärende. Förändringen föreslås genomföras 1 januari 2012.

Charlotta Danielsson