Innehåll

Balans nr 8-9 2011

Noteringar: Branschen skriver inte ned förväntningarna

Skuldkris, börskaos och sänkta kreditbetyg. Oron på världsmarknaden har inte tagit semester. Hur påverkas revisions- och rådgivningsbranschen?

Att komma tillbaka från semestern 2011 har för många varit att komma tillbaka till en förändrad värld.

– Det har rört sig mycket i världsekonomin under sommaren. Ännu är det tidigt och svårt att fånga upp konkreta signaler, men det viktigaste framöver kommer att vara omvärldsanalysen och förmågan att se framåt, säger Peter Bodin, vd för Grant Thornton.

Deloittes vd Jan Berntsson betonar också vikten av att vara lyhörd för snabba förändringar.

– Vi följer noga den internationella finansiella oron genom media och inte minst direkt via vårt globala nätverk. I dagsläget märker vi som helhet inga större förändringar, men det finns en allmän lyhördhet för vad som händer, säger han.

Efter finanskrisen kom skuldkrisen. Helene Willberg, vd på KPMG, menar att det som skiljer nuvarande kris från tidigare är de många fallen av akuta statsfinansiella problem.

Sverige har ända sedan finanskrisen 2008 framstått som det lysande undantaget. Svenska företag visade på en fantastisk förmåga att anpassa sin verksamhet till de nya omständigheterna efter finanskrisen. Fortfarande ser bilden ljus ut, men både Helene Willberg och Peter Bodin påminner om Sveriges utsatthet i och med vår höga andel exporthandel.

Den enes död är den andres bröd, heter det – kan det vara så att revisions- och rådgivningsbranschen går bättre när andra företag har problem?

– Tjänsteföretag klarade sig bra i senaste krisen och revisions- och rådgivningsbranschen har blivit duktigare på att anpassa sig, säger Peter Bodin och pekar samtidigt på att efterfrågan på vissa delar av branschens rådgivningstjänster kan minska i en sämre konjunktur.

Effekterna kan dock slå åt båda hållen. Finanskrisen har exempelvis dragit med sig stora förändringar i regelverken.

– Det handlar inte bara om nya regler utan också om en förändringstakt som är mycket högre än tidigare. Kundernas behov av rådgivning ökar markant i den här miljön, säger Helene Willberg.

De personer som Balans har talat med har än så länge inga planer på att skriva ned tillväxtförväntningarna för den egna byrån, utan fortsätter att expandera enligt affärsplanen.

Rakel Lennartsson

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...