Skuldkris, börskaos och sänkta kreditbetyg. Oron på världsmarknaden har inte tagit semester. Hur påverkas revisions- och rådgivningsbranschen?

Att komma tillbaka från semestern 2011 har för många varit att komma tillbaka till en förändrad värld.

– Det har rört sig mycket i världsekonomin under sommaren. Ännu är det tidigt och svårt att fånga upp konkreta signaler, men det viktigaste framöver kommer att vara omvärldsanalysen och förmågan att se framåt, säger Peter Bodin, vd för Grant Thornton.

Deloittes vd Jan Berntsson betonar också vikten av att vara lyhörd för snabba förändringar.

– Vi följer noga den internationella finansiella oron genom media och inte minst direkt via vårt globala nätverk. I dagsläget märker vi som helhet inga större förändringar, men det finns en allmän lyhördhet för vad som händer, säger han.

Efter finanskrisen kom skuldkrisen. Helene Willberg, vd på KPMG, menar att det som skiljer nuvarande kris från tidigare är de många fallen av akuta statsfinansiella problem.

Sverige har ända sedan finanskrisen 2008 framstått som det lysande undantaget. Svenska företag visade på en fantastisk förmåga att anpassa sin verksamhet till de nya omständigheterna efter finanskrisen. Fortfarande ser bilden ljus ut, men både Helene Willberg och Peter Bodin påminner om Sveriges utsatthet i och med vår höga andel exporthandel.

Den enes död är den andres bröd, heter det – kan det vara så att revisions- och rådgivningsbranschen går bättre när andra företag har problem?

– Tjänsteföretag klarade sig bra i senaste krisen och revisions- och rådgivningsbranschen har blivit duktigare på att anpassa sig, säger Peter Bodin och pekar samtidigt på att efterfrågan på vissa delar av branschens rådgivningstjänster kan minska i en sämre konjunktur.

Effekterna kan dock slå åt båda hållen. Finanskrisen har exempelvis dragit med sig stora förändringar i regelverken.

– Det handlar inte bara om nya regler utan också om en förändringstakt som är mycket högre än tidigare. Kundernas behov av rådgivning ökar markant i den här miljön, säger Helene Willberg.

De personer som Balans har talat med har än så länge inga planer på att skriva ned tillväxtförväntningarna för den egna byrån, utan fortsätter att expandera enligt affärsplanen.

Rakel Lennartsson