Innehåll

Balans nr 8-9 2011

Noteringar: Skatteverket positivt till auktorisation

Skatteverket är positivt till att Far har infört en auktorisation för skatterådgivare. I Svensk skattetidning nr 5/2011, skriver Skatteverkets analytiker Ulf Johannesson, Ove Johansson och Håkan Pettersson att auktorisation är ett sätt att komma till rätta med problemen kring avancerad skatteplanering.

Skatteverket efterlyser dock en övergripande organisation som täcker in samtliga skatterådgivare och konstaterar att om man på frivillig väg kan få branschen att reglera sig själv, uppnår man troligtvis en större följsamhet jämfört med lagstiftande åtgärder.

Charlotta Danielsson