Mitt i sommaren hettade det till ordentligt på finansmarknaden. Men någon lysande sol har inte synts till och himlen är långt ifrån klarblå.

Vad är det egentligen som händer? Ja, den frågan har många ”förstå-sig-påare” försökt besvara den senaste tiden. Men svaren svajar lika mycket som världens börser. Grekland sägs ha utgjort startskottet på dagens kris i Europa, men landets ekonomi utgör endast omkring två procent av EU:s samlade ekonomi. Ändå har ett litet lands ekonomiska problem lett till att det europeiska samarbetet har hamnat i en politisk kris. Är EU och eurozonen verkligen så sårbara?

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso har försökt förklara att marknadens oro till stor del beror på missar i kommunikationen. Men kan det verkligen vara så enkelt att det bara handlar om kommunikation?

Redan 2009 bildade Europaparlamentet ett särskilt utskott, utskottet för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen (Cris), för att analysera orsakerna till den dåvarande finanskrisen och föreslå åtgärder för att säkerställa en långsiktigt hållbar tillväxt. Resultatet av denna analys utmynnade i en resolution som antogs av parlamentet under sommaren. I den konstateras att en övergång från politik och kostnader på nationell nivå till EU-nivå för gränsöverskridande områden som energi och transporter skulle förbättra avkastningen och minska kostnaderna i och med att det skapas stordriftsfördelar. Det skulle också ge en välbehövlig skjuts åt EU:s konkurrenskraft. Resolutionen förklarar orsakerna bakom de pågående kriserna och ger förslag till hur man kan undvika ekonomiska kriser i framtiden. Resolutionen slår också fast att EU står vid ett vägskäl som innebär att integrationen måste fördjupas, för att unionen inte ska glida isär och gå in i en era av populism och nationalism.

Den svenska Europaparlamentarikern Olle Schmidt (FP) sa i samband med utformningen av resolutionen: ”Vi behöver mer Europa, inte mindre. Nationalism får inte återigen få fotfäste i Europa. Vi måste bejaka frihandel, globalisering och rörlighet över gränserna. Vi måste få ett tydligare och starkare Europa. Rapporten är visionär och framåtblickande.”

En grundlig analys finns alltså redan, men vem tar vara på de resultat som Europaparlamentet fått fram och ser till att förslagen blir verklighet?

Ewa Fallenius är press- och EU-ansvarig på Far. Hon är civilekonom med en Master of European Studies från College of Europe (Brugge).

ewa.fallenius@far.se