Innehåll

Balans nr 8-9 2011

Auktorisation lyfter skatterådgivare

För fem år sedan bildades Fars skattesektion. Tidigare hade det gjorts försök att skapa en sammanslutning för skatterådgivare utanför Far-sfären, men utan att lyckas.

– Det har vuxit fram ett behov och uppfattningen är att Far är en bra plattform för oss, säger Gunnar Thuresson som är sektionens ordförande.

Skattesektionens målsättning är att driva gemensamma frågor som rör utvecklingen av yrket. En fråga som funnits med sedan bildandet och som nu blivit verklighet är auktorisationen av skatterådgivare som infördes 1 juli i år (läs mer på sidan 8).

– De yrkesetiska frågorna är och har alltid varit viktiga, bland annat startade vi en etikkurs för skatterådgivare, säger Gunnar Thuresson.

Från början var etikkursen frivillig för skatterådgivarna men genom att auktorisationen är införd ska kursen bli obligatorisk.

– Auktorisationen är en viktig kvalitetsstämpel för oss, och Fars yrkesetiska regelverk är en väsentlig grund. Det kommer också att finnas rekommendationer och uttalanden som rör skatt utifrån vilka behov vi ser, säger han.

Fars skattesektion vill samla de vägledande aktörerna i branschen och markera mot omvärlden var de står, och hur de ser på skatteplanering.

– Auktorisationen är också ett sätt för oss att få en nyttig diskussion om vad det innebär att vara skatterådgivare. Det är också intressant för den framtida utvecklingen att Far öppnar upp för skatterådgivare utanför revisions- och rådgivningsbranschen att bli auktoriserade, säger Gunnar Thuresson.

Auktorisationsfrågan har dominerat sektionens arbete under året som gått, men det har inte varit det enda sektionen ägnat sig åt. Inom sektionen finns bland annat en aktivitetsgrupp bestående av yngre skatterådgivare som träffas regelbundet och tar initiativ till aktiviteter.

– Det är bra för då möter engagerade unga andra erfarna konsulter. Vi hade en träff för en tid sedan med fokus på rådgivaransvaret och det var mycket uppskattat, säger Gunnar Thuresson.

Skattelagstiftningen är den mest föränderliga lagstiftningen och att vara skattekonsult innebär att man måste finna en tjusning i att vara en aktör i en föränderlig värld.

– Våra råd prövas alltid av en tredje part, det vill säga Skatteverket och domstolarna. Därför är det viktigt att vi kan navigera rätt, följa och vägleda våra kunder på ett bra sätt, säger Gunnar Thuresson.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...