Innehåll

Balans nr 8-9 2011

Ambassadörer ska göra Far synligt i hela landet

Ökad närvaro, likvärdig verksamhet i hela landet och mer utåtriktat arbete. Det är några av ledorden för omstruktureringen av Fars lokala verksamhet. Ambassadörer kommer att bli Fars ansikte mot såväl medlemmar som kontakter inom näringslivet på orten.

I maj fattade ett enigt lokalordförandemöte beslut om att stöpa om Fars lokala verksamhet i grunden. De lokala föreningarna kommer att läggas ned, samtidigt som Far ökar budgeten för den lokala verksamheten och tillsätter en person som ska fungera som support för ett hundratal ambassadörer i hela Sverige. Det är alltså inte frågan om en nedläggning i vanlig mening, utan om en utveckling och nysatsning. Bengt Skough, som är ansvarig för Fars sektion Små & medelstora företag, har lett projektet.

– Vi har designat en modell för Fars lokala verksamhet i syfte att öka medlemsnyttan. Vi har inte haft någon förebild, utan detta är en unik satsning, säger han.

Samtliga personer som i dag är aktiva som ordföranden eller styrelseledamöter kommer att erbjudas att bli ambassadörer.

– Alla kommer kanske inte att tacka ja, men initialt hoppas vi att så många som möjligt blir kvar för att skapa kontinuitet, säger Bengt Skough.

2012 sjösätts den nya organisationen med cirka 100 ambassadörer på 45 orter. Ambassadörerna kommer att nomineras regionalt och utses av styrgruppen, det vill säga sektionen Små och medelstora företag. En tydlig kravprofil och ersättning för nedlagd tid ska underlätta rekryteringen av ambassadörer. Förhoppningen är också att uppdraget ska bli attraktivt.

– Absolut, det ska vara cv-stärkande. Alla ambassadörer kommer att ersättas enligt Fars gängse taxa, vilket ställer krav på deras insats. Det kommer att vara attraktivt för personer som vill stärka sitt professionella nätverk, säger Bengt Skough.

Far centralt kommer att ta fram koncept för olika former av möten samt stå för bokningar och utskick. Syftet är både att avlasta och att säkra att aktiviteterna håller jämn kvalitet. Det ska dock inte hindra ambassadörerna att ta egna initiativ till aktiviteter för medlemmarna och deras nätverk på orten.

– Far kommer att växa med den lokala verksamheten. Det får aldrig bli så att den lokala verksamheten begränsas för att det inte finns resurser. Det har Fars styrelse tagit beslut om, säger Bengt Skough.

En påtaglig förändring för medlemmarna kommer att bli bättre möjligheter till fortbildning. Två gånger om året ska varje medlem erbjudas en aktuell utbildning i sin region, till medlemspris.

Rakel Lennartsson

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...