Innehåll

Balans nr 8-9 2011

Vad händer med pengarna?

I samband med avvecklingen av Fars nuvarande lokalföreningar kommer ekonomiska medel därifrån att överföras till Far. Totalt handlar det om runt 3,5 miljoner kronor. Frågan är hur pengarna ska användas.

Avvecklingen av Fars lokalföreningar kommer att pågå under hela nästa år, parallellt med att den nya strukturen byggs upp. Urban Engerstedt, tidigare chefsjurist på Far, kommer att bistå föreningarna i tekniska frågor kring processen.

Föreningarna har i dag tillgångar på sammanlagt nästan 3,5 miljoner kronor. Utslaget per medlem är det drygt 650 kronor. Pengarna kommer att gå in i den nya verksamheten, men utan att Far minskar sina budgetanslag. Tvärtom ska summan ses som ett extra tillskott som exempelvis kan användas till att subventionera avgiften för kommande utbildningar inom den lokala verksamheten.

Lokalt engagemang

Är du intresserad av att engagera dig i Far lokalt? Den frågan har sektionen Små & medelstora företag ställt till medlemmarna. Av de 1.746 personer som svarade på frågan är 313 intresserade av att engagera sig i Far lokalt.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...