I samband med avvecklingen av Fars nuvarande lokalföreningar kommer ekonomiska medel därifrån att överföras till Far. Totalt handlar det om runt 3,5 miljoner kronor. Frågan är hur pengarna ska användas.

Avvecklingen av Fars lokalföreningar kommer att pågå under hela nästa år, parallellt med att den nya strukturen byggs upp. Urban Engerstedt, tidigare chefsjurist på Far, kommer att bistå föreningarna i tekniska frågor kring processen.

Föreningarna har i dag tillgångar på sammanlagt nästan 3,5 miljoner kronor. Utslaget per medlem är det drygt 650 kronor. Pengarna kommer att gå in i den nya verksamheten, men utan att Far minskar sina budgetanslag. Tvärtom ska summan ses som ett extra tillskott som exempelvis kan användas till att subventionera avgiften för kommande utbildningar inom den lokala verksamheten.

Lokalt engagemang

Är du intresserad av att engagera dig i Far lokalt? Den frågan har sektionen Små & medelstora företag ställt till medlemmarna. Av de 1.746 personer som svarade på frågan är 313 intresserade av att engagera sig i Far lokalt.