I samband med Finforum i december delades Fars pris för bästa hållbarhetsredovisning ut. I klassen små och medelstora företag gick priset till Alltransport. Enligt projektgruppen som utsett vinnarna har företaget upprättat en koncis och slagkraftig hållbarhetsredovisning och gör en tydlig koppling mellan affärsidé och hållbarhetsmål.

I klassen stora företag tilldelades Holmen priset. Projektgruppens motivering är att Holmen har lyckats väl i sin övergång från en omfattande hållbarhetsredovisning till en mer fokuserad sådan i förvaltningsberättelsen. Holmens hållbarhetsredovisning är enligt juryn ett lysande första steg mot en integrerad redovisning.

– Den internationella trenden är att fler företag går från omfattande och detaljerade hållbarhetsredovisningar till integrerade sådana: Holmen har gjort detta utan att förlora i pedagogiken kring väsentliga mål, strategier och resultat, säger Åse Bäckström, ordförande i Fars arbetsgrupp för hållbar utveckling.

I samband med prisutdelningen fick Norrlandsfonden ett hedersomnämnande.

Utgångspunkten för arbetet har varit alla kända svenska hållbarhetsredovisningar som är registrerade i GRI:s svenska databas, som uppdateras av KPMG som är officiell GRI data collector. I september innehöll databasen 107 svenska GRI-redovisningar.

Charlotta Danielsson