Innehåll

Balans nr 1 2012

Noteringar: Alltransport och Holmen får hållbarhetspris

I samband med Finforum i december delades Fars pris för bästa hållbarhetsredovisning ut. I klassen små och medelstora företag gick priset till Alltransport. Enligt projektgruppen som utsett vinnarna har företaget upprättat en koncis och slagkraftig hållbarhetsredovisning och gör en tydlig koppling mellan affärsidé och hållbarhetsmål.

I klassen stora företag tilldelades Holmen priset. Projektgruppens motivering är att Holmen har lyckats väl i sin övergång från en omfattande hållbarhetsredovisning till en mer fokuserad sådan i förvaltningsberättelsen. Holmens hållbarhetsredovisning är enligt juryn ett lysande första steg mot en integrerad redovisning.

– Den internationella trenden är att fler företag går från omfattande och detaljerade hållbarhetsredovisningar till integrerade sådana: Holmen har gjort detta utan att förlora i pedagogiken kring väsentliga mål, strategier och resultat, säger Åse Bäckström, ordförande i Fars arbetsgrupp för hållbar utveckling.

I samband med prisutdelningen fick Norrlandsfonden ett hedersomnämnande.

Utgångspunkten för arbetet har varit alla kända svenska hållbarhetsredovisningar som är registrerade i GRI:s svenska databas, som uppdateras av KPMG som är officiell GRI data collector. I september innehöll databasen 107 svenska GRI-redovisningar.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...