Innehåll

Balans nr 1 2012

Noteringar: Förslag om förenklingar vid offentlig upphandling

Den offentliga upphandlingen får kritik. I ett delbetänkande i Upphandlingsutvärderingen föreslås förändringar och förenklingar av regelverket.

Regeringen har gett Upphandlingsutredningen 2010 i uppdrag att utvärdera det aktuella regelverket som rör offentlig upphandling.

– Stat, kommuner och landsting handlar upp varor och tjänster för cirka 500 miljarder kronor årligen. Bristerna i uppföljning är dock stora. Därför är det ingen överdrift att påstå att det i dag saknas svar på frågan om offentlig sektor och vi skattebetalare får de varor och tjänster som vi betalar för, säger Anders Wijkman, särskild utredare.

Anders Wijkman konstaterar att det finns ett stort behov av förändringar och förenklingar, både i regelverket och i tillämpningen av det och nämner sex olika förslag:

 • Gör upphandlingen till en strategisk fråga.

 • Öka utrymmet för dialog och förhandling.

 • Minska problemen vid överprövningar.

 • Driv på arbetet för hållbara lösningar.

 • Överväg en höjning av gränsen för direktupphandling.

 • Förbättra statistiken.

Bland annat menar man att dagens regelverk begränsar utrymmet för förhandlingar och dialog mellan parterna, något som upplevs som negativt av både myndigheter och leverantörer. Många företag har angett att de ofta inte kan offerera bästa produkterna eller lösningarna på grund av upphandlingarnas utformning och bristen på dialog.

Den här problematiken har lyfts fram tidigare, bland annat av Fars rådgivningssektion där Jan Treffner arbetar med frågor som rör offentlig upphandling.

– Som det ser ut i dag händer det att konsulter överväger om det ens är värt att vara med och lämna ett anbud, säger han.

Rådgivningssektionen är långt ifrån ensam om att vilja förenkla reglerna. Branschorganisationen Far har tidigare skickat in en skrivelse till regeringskansliet, som sedan lämnade den vidare till Kammarkollegiet. Där framhöll man att den offentliga upphandlingen i vissa fall ställer orimliga krav vid anbudslämnandet.

Ett delbetänkande i Upphandlingsutredningen har nu gått ut på remiss, och senast 28 juni 2012 ska utredningens slutbetänkande lämnas.

– Det är naturligtvis glädjande att kunna uttyda att förenkling står på agendan, men det är samtidigt en besvikelse att flera av de idéer som vi, som anbudsgivare, fört fram i olika sammanhang lyser med sin frånvaro. Jag tänker till exempel på framtagningen av branschgemensamma villkor som används av samtliga upphandlande enheter i den offentliga sektorn, säger Jan Treffner.

Charlotta Danielsson

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...