Skatteverket ska granska de stora revisionsbyråernas delägarsystem. Anställda får köpa aktier i företaget till ett för lågt pris, enligt Skatteverket, och kan tjäna tusentals kronor per aktie i utdelning varje år. Skatteverket menar att aktierna, om de säljs under marknadspris till en anställd, är en löneförmån. Då ska den anställda betala skatt och företaget arbetsgivaravgifter.