Inom EU har man nu kommit överens om gemensamma riktlinjer för mikroföretag. Ett företag definieras som ett mikroföretag om två av de tre följande gränsvärdena underskrids:

  • Nettoomsättning: 700.000 euro.

  • Balansomslutning: 350.000 euro.

  • Medelantalet anställda: 10.

Medlemsländerna får själva avgöra om och i så fall när regler för mikroföretag ska användas.

Mikroföretag får förenklade redovisningsregler, men måste fortfarande upprätta bokföring. Det räcker att mikroföretagets balansräkning är registrerad hos en myndighet.