Innehåll

Balans nr 1 2012

Aktuella frågor på Finforum

Finforum 2011 hölls på IVA konferenscenter i Stockholm i början av december och på programmet fanns flera talare med olika perspektiv på börsbolagens rapportering och kommunikation med marknaden.

Datorhandelns för- och nackdelar diskuterades av Olof Neiglick, vd, Burgundy och Bjørn Sibbern, från Nasdaq OMX som ställde frågan om vilka risker som finns med den sofistikerade datorhandeln. Även nya medier och integrerad kommunikation stod på programmet och Jonas Burvall och Adrian Westman från Nordnet diskuterade framgångsfaktorer i en digital tidsålder. Ekonomie doktorn Johan Lorentzon lyfte problemen med verkligt värde i praktiken och Jan Buisman, Nasdaq OMX, talade om övervakningen av börsbolagens information. Ericssons kommunikationschef Helena Norrman deltog också och delade med sig av sina erfarenheter från en stor global kris.

Under dagen delades också Fars pris för bästa hållbarhetsredovisning samt Nasdaq OMX:s pris för bästa redovisning 2010 ut.

Sedan 27 år är Finforum en mötesplats för revisorer, ekonomichefer, finansanalytiker, CFO:s och informatörer. Finforum är ett samarbete mellan Far, Far Akademi, Sveriges Informationsförening, Nasdaq OMX och Sveriges Finansanalytikers Förening.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...