Finforum 2011 hölls på IVA konferenscenter i Stockholm i början av december och på programmet fanns flera talare med olika perspektiv på börsbolagens rapportering och kommunikation med marknaden.

Datorhandelns för- och nackdelar diskuterades av Olof Neiglick, vd, Burgundy och Bjørn Sibbern, från Nasdaq OMX som ställde frågan om vilka risker som finns med den sofistikerade datorhandeln. Även nya medier och integrerad kommunikation stod på programmet och Jonas Burvall och Adrian Westman från Nordnet diskuterade framgångsfaktorer i en digital tidsålder. Ekonomie doktorn Johan Lorentzon lyfte problemen med verkligt värde i praktiken och Jan Buisman, Nasdaq OMX, talade om övervakningen av börsbolagens information. Ericssons kommunikationschef Helena Norrman deltog också och delade med sig av sina erfarenheter från en stor global kris.

Under dagen delades också Fars pris för bästa hållbarhetsredovisning samt Nasdaq OMX:s pris för bästa redovisning 2010 ut.

Sedan 27 år är Finforum en mötesplats för revisorer, ekonomichefer, finansanalytiker, CFO:s och informatörer. Finforum är ett samarbete mellan Far, Far Akademi, Sveriges Informationsförening, Nasdaq OMX och Sveriges Finansanalytikers Förening.