På initiativ av Regulatoriska gruppen har Far bildat en arbetsgrupp inom integrerad rapportering och en arbetsgrupp mot mutor och korruption. Far har också utökat sitt engagemang i Institutet mot mutor.

Genom långsiktigt arbete har vi under hösten haft ett antal möten med EU:s institutioner och nyckelpersoner i Bryssel. Far planerar under nästa år en aktivitet tillsammans med engelska institutet, ICAEW.

Den senaste tiden har vi lagt stor vikt på framtidsspaning om revisorn 2050. Antalet auktoriserade revisorer har ökat med 300 procent de senaste 40 åren – vad händer de kommande åren? Vilka åtgärder krävs för att revisorns roll ska utvecklas i önskad riktning?

Åke Danielsson , ordf. Fars policygrupp för regulatoriska frågor.