Representationsskandalerna på myndigheter och departement har kastat ljus över det snåriga regelverket för intern representation. Skatteverket arbetar nu med förtydliganden.

Under sensommaren har förekomsten av vidlyftig intern representation inom myndighetsvärlden skapat rubriker. Många gånger har den dessutom varit felaktigt redovisad. Ansvaret kan anses falla tyngre på den som förvaltar skattepengar än privata, men regelverket är detsamma för offentliga och privata aktörer.

– Offentliga och privata aktörer har precis samma regler och det är lika svårt för båda, säger Anne-Marie Ögren, expert på Ekonomistyrningsverket.

Hon menar att det finns utrymme för ett förtydligande av regelverket, särskilt när det gäller intern representation.

Skatteverket ser nu över reglerna ”utifrån vår omvärldsbevakning”, som en medarbetare på myndigheten uttrycker det. Mycket tyder på att det är uppmärksamheten i media som har aktualiserat frågan.

– Reglerna används i första hand av företag och för näringslivet tror jag att det här har satt sig, säger Peter Lindholm, rättslig expert på Skatteverket.

Samtidigt håller han med kritikerna om att det kan finnas svårigheter när det gäller definitioner och gränsdragningar.

– Vi planerar att ta fram exempel på situationer och hur dessa ska behandlas, för att förhoppningsvis göra det enklare att tillämpa regelverket. Men regelverket ändras inte, poängterar Peter Lindholm.

Den som redovisar intern representation har tre regelverk att förhålla sig till: moms, förmåner och avdragsrätt. Samma begrepp kan hanteras olika i de olika regelverken. Exempel på dilemman:

Är det frågan om representation eller någonting annat? Avdragsbegränsningen gäller endast kost i samband med representation och liknande ändamål.

Var går gränsen mellan intern information och intern utbildning? Intern utbildning innebär normalt inte avdragsbegränsning eller kostförmån.

När byter en aktivitet karaktär exempelvis från intern utbildning till personalfest?

– Det kan finnas ett behov av fler handfasta exempel än de som finns i dag. Vi har påbörjat ett arbete med att beskriva några situationer momsmässigt, avdragsmässigt och förmånsmässigt, säger Peter Lindholm.

Då myndigheter inte betalar skatt på sin inkomst kan de inte koppla sin redovisning till avdragsrätten. Däremot ska myndigheter ändå följa de skattemässiga avdragsregler som gäller för representation och moms.

Rakel Lennartsson