Innehåll

Balans nr 10 2012

Noteringar: Skatteverket gör det enklare att göra rätt

Representationsskandalerna på myndigheter och departement har kastat ljus över det snåriga regelverket för intern representation. Skatteverket arbetar nu med förtydliganden.

Under sensommaren har förekomsten av vidlyftig intern representation inom myndighetsvärlden skapat rubriker. Många gånger har den dessutom varit felaktigt redovisad. Ansvaret kan anses falla tyngre på den som förvaltar skattepengar än privata, men regelverket är detsamma för offentliga och privata aktörer.

– Offentliga och privata aktörer har precis samma regler och det är lika svårt för båda, säger Anne-Marie Ögren, expert på Ekonomistyrningsverket.

Hon menar att det finns utrymme för ett förtydligande av regelverket, särskilt när det gäller intern representation.

Skatteverket ser nu över reglerna ”utifrån vår omvärldsbevakning”, som en medarbetare på myndigheten uttrycker det. Mycket tyder på att det är uppmärksamheten i media som har aktualiserat frågan.

– Reglerna används i första hand av företag och för näringslivet tror jag att det här har satt sig, säger Peter Lindholm, rättslig expert på Skatteverket.

Samtidigt håller han med kritikerna om att det kan finnas svårigheter när det gäller definitioner och gränsdragningar.

– Vi planerar att ta fram exempel på situationer och hur dessa ska behandlas, för att förhoppningsvis göra det enklare att tillämpa regelverket. Men regelverket ändras inte, poängterar Peter Lindholm.

Den som redovisar intern representation har tre regelverk att förhålla sig till: moms, förmåner och avdragsrätt. Samma begrepp kan hanteras olika i de olika regelverken. Exempel på dilemman:

Är det frågan om representation eller någonting annat? Avdragsbegränsningen gäller endast kost i samband med representation och liknande ändamål.

Var går gränsen mellan intern information och intern utbildning? Intern utbildning innebär normalt inte avdragsbegränsning eller kostförmån.

När byter en aktivitet karaktär exempelvis från intern utbildning till personalfest?

– Det kan finnas ett behov av fler handfasta exempel än de som finns i dag. Vi har påbörjat ett arbete med att beskriva några situationer momsmässigt, avdragsmässigt och förmånsmässigt, säger Peter Lindholm.

Då myndigheter inte betalar skatt på sin inkomst kan de inte koppla sin redovisning till avdragsrätten. Däremot ska myndigheter ändå följa de skattemässiga avdragsregler som gäller för representation och moms.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...