Ska vara ett stöd i redovisningskonsultens yrkesutövning

– Nya Reko ska vara en levande produkt, säger Lena Sjöblom som är ansvarig för redovisningstjänster på FAR.

I samband med FARs branschdagar presenterade Lena Sjöblom nya Reko. Reko är en svensk standard för redovisningstjänster och målet är att bidra till hög kvalitet på de redovisningstjänster som utförs, samt att vara ett stöd i redovisningskonsultens verksamhet.

– Men Reko ska också förtydliga för näringslivet vad som kan förväntas av en redovisningskonsult. En auktoriserad redovisningskonsults uppgift är alltid att hjälpa kunden att göra rätt, säger Lena Sjöblom.

Nya Reko har tagits fram gemensamt av FAR och SRF och meningen är att det ska vara ett bra stöd för redovisningskonsulterna. I sak handlar det inte om några stora förändringar i Reko, men Lena Sjöblom framhåller att tre böcker har blivit en och att Reko-boken kommer att uppdateras löpande.

– Vi märkte att det fanns ett önskemål av att ha en bok i stället för tre. Men man ska komma ihåg att Reko inte är någon handbok i redovisning och innehåller heller inga mallar och checklistor. Standarden omfattar ett ramverk med ska-krav samt enskilda Reko med tillämpningsanvisningar, säger hon.

När Reko har arbetats fram har FAR och SRF sneglat på bland annat International Standards on Auditing (ISA). Den strukturen har man sedan överfört till Reko.

Reko gavs ut första gången 2008 och Nya Reko ska ut på extern remiss nu under hösten innan den slutligen fastställs. Nya Reko gäller från 2013.

Charlotta Danielsson