Det nya redovisningsdirektivet är en prioriterad fråga enligt den så kallade inremarknadsakten, som ska sätta fart på tillväxten i EU. I juni enades ministerrådet (EUs medlemsländer) om principerna för det nya direktivet, men det räckte inte hela vägen till beslut då frågan inte var färdigbehandlad i EU-parlamentet. Det nya redovisningsdirektivet ska ersätta de fjärde och sjunde bolagsrättsliga direktiven. Syftet är förenkling för framför allt mindre företag och bättre jämförbarhet. Direktivförslaget innehåller även det omdebatterade kravet på så kallad land till land-rapportering.

Rakel Lennartsson