Innehåll

Balans nr 10 2012

Noteringar: ”Man får en jämnare och säkrare nivå”

Apta ska vara ett stöd vid revisionen, men ska inte minska det faktum att revisorn själv ska göra professionella bedömningar.

– En revision, även om den kan standardiseras långt, får inte standardiseras helt utan det krävs att man som revisor tänker igenom vad som är speciellt för företaget och att man tänker på var risken finns samt hur man tacklar den, säger Olle Herolf, som för FARs räkning bland annat har översatt ISA samt varit med i arbetet att ta fram Apta.

Olle Herolf framhåller att en av fördelarna i Sverige är att vi genom SIE-filerna har ett standardiserat sätt att ta fram redovisningsinformation ur systemen i gemensamt format.

– Det gör att man kan använda analys som ett kraftfullt revisionsverktyg på ett enklare sätt än i många andra länder, och det har programvaruföretagen tagit fasta på i sina analysverktyg, säger han.

Målet är att standardisera och effektivisera revisionen i så stor utsträckning som möjligt, men ändå ta hänsyn till det som är speciellt i det enskilda företaget och där kommer Apta-metodiken in i bilden. Metodiken är basen i programvaruföretagens revisionsdokumentationsprogram, och revision med hjälp av Apta utförs med stöd av en tydlig arbetsgång/beskrivning – nytt uppdrag, planering, revision och revisionsrådgivning. Apta innebär också att revisionsföretaget har en dokumenterad revisionsstrategi.

Ett revisionsprogram som är byggt på Apta-metodik startar man genom att skriva in en SNI-kod, som är en branschkod, för företaget. På så sätt får man upp en mall för branschen, effektiviserar arbetet och kan fokusera på rätt saker.

Genom Apta minskas kvalitetsbrister i revisionen.

– Man får en jämnare och säkrare nivå och lever upp till kraven som ställs i ISA, konstaterar Olle Herolf.

Charlotta Danielsson