Maria Frostberger jobbar med internationell personbeskattning

När hennes kunder jobbar, flyttar eller investerar i andra länder ser hon till att det inte kommer tråkiga efterräkningar. Maria Frostberger ingår i BDOs globala kärntrupp av skatterådgivare från olika länder som är specialiserade på rådgivning åt förmögna privatpersoner i gränsöverskridande situationer.

Du har jobbat med internationell personbeskattning i tio år, vilka förändringar ser du?

– Det blir allt vanligare att folk rör sig över gränserna och många bor utomlands för att studera eller arbeta. Det är dessutom allt fler som tar ut sin pension utomlands. Rent konkret märker jag förändringen genom att de internationella frågeställningarna ökar och jag arbetar numera i princip heltid med den typen av frågor.

Vilka är dina kunder, typiskt sett?

– BDO är huvudsakligen inriktat på rådgivning åt ägarledda företag, så jag arbetar mest med personer som äger eller har ägt ett företag. Som entreprenörer är de framåt och vågar prova på saker. Många har drömt om att bosätta sig utomlands och pensioneringen kan vara en möjlighet att realisera den drömmen. Det händer också att vi får förfrågningar från ”vanliga” pensionärer, men de flesta av våra kunder är förmögna och äger tillgångar i flera länder, vilket innebär ökade risker för dubbelbeskattning och annat som kräver god planering.

Vilka är de vanligaste skälen till att vilja ta ut sin pension utomlands?

– Den grundläggande drivkraften bör vara att personen vill flytta till ett särskilt ställe. Sedan undersöker vi hur den skattemässiga situationen påverkas. Om man är väl förberedd och planerar på rätt sätt kan flytten dessutom bli ekonomiskt fördelaktig.

Vilka fällor finns för dem som flyttar utomlands?

– Att flytta till ett annat EU-land innebär rent allmänt inga problem, men om man ser till det juridiska och skattemässiga händer det saker när man korsar gränser. I Sverige har vi inte arvsskatt, förmögenhetsskatt eller gåvoskatt, som många andra länder har. Har man exempelvis tänkt ge en gåva till någon bör man kanske göra det innan man flyttar.

Vad är det bästa med ditt arbete?

– Skatteregler är en färskvara, de ändras hela tiden och man måste hänga med, särskilt om man arbetar med internationella frågor. Jag har kollegor över hela världen, och får resa en del i jobbet, både med mina kunder och inom ramen för BDOs globala arbetsgrupp för skatterådgivare.

Du är en del av BDOs arbetsgrupp för internationell personbeskattning, vad innebär det?

– Vi är en liten kärntrupp i det nätverk som utgör BDO International Private Client Services Centre of Excellence (IPCS). Vi har telefonmöten varje månad och träffas en till två gånger om året. Det är fantastiskt roligt att ha fått förtroendet att representera Sverige och jag lär mig oerhört mycket av mina utländska kollegor. När jag ska rekommendera rådgivare i andra länder känns det bra att jag faktiskt känner dem personligen.

Rakel Lennartsson

Namn: Maria Frostberger.

Verksam som: Skatterådgivare på BDO i Göteborg.

Ålder: 36 år.

Bor: Göteborg.

Fritid: Resor, matlagning, musik, umgås med familj och vänner.

Senast lästa bok: Eldvittnet av Lars Kepler.