I samband med FARs branschdagar 27–28 september mottog Niklas Sandell och Peter Svensson Carl Henrik Witts pris för bästa artikel i Balans.

Artikeln Verbala trolleritrick i finansiella rapporter (Balans nr 6–7/2012) bygger på ett nyligen publicerat Working paper som tar upp ett särskilt språkligt fenomen, så kallade ”accounts”, eller fritt översatt: ”redogörelser för misslyckanden”. Syftet är att medvetandegöra förekomsten av denna typ av språkbruk i finansiella rapporter.

– Det är väldigt roligt att ha blivit tilldelade Carl Henrik Witts pris, särskilt eftersom vi har en ambition att nå ut med vår forskning till offentligheten, och då framför allt praktiker. Vi vill gärna se priset som en indikation på att vi är något intressant på spåret. Det uppmuntrar oss att arbeta vidare med vårt projekt Årsredovisningens språk, i vilket vi kommer att fortsätta undersöka den språkliga dimensionen av finansiella rapporter, säger Niklas Sandell.

Niklas Sandell är lektor i företagsekonomi med inriktning mot redovisning och Peter Svensson är docent i företagsekonomi, med inriktning mot marknadsföring och organisation. Båda vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

I juryn ingår Peter Clemedtson, auktoriserad revisor och styrelseordförande PwC, Ewa Fallenius, FAR, Peter Malmqvist, finansanalytiker, Ulla Reinius, civilekonom och författare samt Anders Bäckström, auktoriserad revisor KPMG samt FARs ordförande då juryn utsåg vinnarna. Carl Henrik Witts pris delas ut av PwC i samarbete med FAR. Priset har delats ut sedan 1981.

Charlotta Danielsson