Vad gör man när arbetet förbrukar mer kraft än det ger och kroppen till slut säger ifrån?

En undersökning från Civilekonomerna visar att var fjärde ekonom har stressrelaterade problem. Det är naturligtvis allvarligt, i första hand för individen men även för arbetsgivaren.

Balans har varit i kontakt med en handfull ekonomer med erfarenhet av utbrändhet och andra stressrelaterade problem och frågat om de kunde tänka sig att bli intervjuade om vägen tillbaka till ett fungerande arbetsliv. Tanken var att såväl personen som arbetsplatsen skulle lyftas fram som positiva exempel. Men en efter en tackade nej och till slut gav vi upp.

Naturligtvis kan det verka skrämmande att bli exponerad i media, det har vi full förståelse för. Men det är slående hur många gånger vi fick höra förklaringar i stil med ”duktiga människor går inte in i väggen och jag vill inte visa mig svag”. Med en sådan kultur på arbetsplatserna är det knappast märkligt att de stressrelaterade problemen ökar. Läs om stress i arbetslivet på sidorna 18–20.

En person som verkar ha en outsinlig källa av energi att ösa ur är entreprenören Gunilla von Platen. Hon ser möjligheter till affärer överallt och menar att framgångsreceptet är att vara orädd och uthållig. Läs om Gunilla von Platen på sidorna 14–17.

Det är nu drygt ett år sedan revisionsplikten avskaffades för mindre bolag i Sverige. Nya siffror från Bolagsverket visar att runt 85 procent av bolagen väljer att ha kvar revisorn. En jämförelse med våra nordiska grannländer visar att siffrorna där är betydligt lägre. I Danmark, som införde frivillig revision 2006, har runt 25 procent av bolagen valt att inte ha revisor. I Norge, där frivillig revision infördes förra året, är siffran närmare 50 procent. Läs om effekterna av den förändrade revisionsplikten på sidan 7.

Trevlig läsning!

Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se