Innehåll

Balans nr 2 2012

Noteringar: Ny europeisk organisation för e-fakturering

EU-kommissionen vill att e-fakturering ska vara gällande praxis före 2020. Nu har en bransch-organisation bildats för att stötta initiativet.

En övergång från pappersfakturor till e-fakturor skulle kunna ge besparingar på cirka 240 miljarder euro under en sexårsperiod. Det menar EU-kommissionen som tagit initiativet till ”En digital agenda för Europa” vars mål är att göra elektronisk fakturering till gällande praxis före 2020.

I syfte att stötta EU-kommissionens initiativ har branschorganisationen European E-invoicing Service Providers Association (EESPA) bildats.

– E-fakturering är ett otroligt starkt verktyg i den nuvarande ekonomin. Det gör det möjligt för organisationer att styra omkostnader, stärka relationerna till leverantörer och förbättra sina processer. Europa har behov av att bli förenade av gemensamma regler och gemensamma handelsöverenskommelser, säger föreningens ordförande Esa Tihilä i ett pressmeddelande.

EESPA kommer att stötta EU-kommissionens mål om ett digitalt Europa främst genom att främja interoperabilitet mellan operatörer, rekommendera och stödja en bred användning av e-fakturering, engagera sig i den offentliga politiska debatten samt visa på goda exempel inom branscher och regioner.

Charlotta Danielsson

Fotnot: I Balans nr 10/2011 finns en artikel om EU-kommissionens nya faktureringsdirektiv och de konsekvenser det för med sig för e-fakturering i Europa.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...