EU-kommissionen vill att e-fakturering ska vara gällande praxis före 2020. Nu har en bransch-organisation bildats för att stötta initiativet.

En övergång från pappersfakturor till e-fakturor skulle kunna ge besparingar på cirka 240 miljarder euro under en sexårsperiod. Det menar EU-kommissionen som tagit initiativet till ”En digital agenda för Europa” vars mål är att göra elektronisk fakturering till gällande praxis före 2020.

I syfte att stötta EU-kommissionens initiativ har branschorganisationen European E-invoicing Service Providers Association (EESPA) bildats.

– E-fakturering är ett otroligt starkt verktyg i den nuvarande ekonomin. Det gör det möjligt för organisationer att styra omkostnader, stärka relationerna till leverantörer och förbättra sina processer. Europa har behov av att bli förenade av gemensamma regler och gemensamma handelsöverenskommelser, säger föreningens ordförande Esa Tihilä i ett pressmeddelande.

EESPA kommer att stötta EU-kommissionens mål om ett digitalt Europa främst genom att främja interoperabilitet mellan operatörer, rekommendera och stödja en bred användning av e-fakturering, engagera sig i den offentliga politiska debatten samt visa på goda exempel inom branscher och regioner.

Charlotta Danielsson

Fotnot: I Balans nr 10/2011 finns en artikel om EU-kommissionens nya faktureringsdirektiv och de konsekvenser det för med sig för e-fakturering i Europa.