2011 var ett rekordår för nyföretagande i Sverige. Statistik från Bolagsverket visar att 69.295 företag registrerades i de fyra vanligaste företagsformerna, vilket är 4.223 fler än under 2010. Detta trots att Bolagsverket noterade en svag avslutning på året och en nedåtgående trend under hela hösten.

Den långsiktiga trenden under 2010 och 2011 är dock att ökningen av antalet aktiebolag driver den totala ökningen av nyregistrerade företag. Fler och fler väljer att starta aktiebolag, i och med att kravet på aktiekapitalets storlek sänkts och att frivillig revision har införts.

Charlotta Danielsson