Innehåll

Balans nr 2 2012

Noteringar: Företagen får betala för EU:s revisionspaket

Företrädare för Svenskt Näringsliv varnar för att EU-kommissionens förslag till ny reglering av revisionen kommer att leda till kraftigt ökade kostnader.

Men regeringen är positiv till stora delar av förslaget.

EU-kommissionens förslag till nya regler för revisorer och ökad konkurrens på marknaden för revisionstjänster behandlas nu i respektive medlemsland. I slutet av januari samlade den svenska regeringen in synpunkter från intressenter, exempelvis Far och Svenskt Näringsliv.

Men när det gäller de finansiella företagen har regeringen redan tagit ställning. Det framkom vid ett seminarium på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) i början av året.

– Vi är positiva till byrårotation och till förbudet mot sidotjänster till revisionskunder. Däremot är vi tveksamma till vissa detaljer i förslagen som att begränsa hur stor andel av en byrås intäkt som får komma från stora företag. Mindre revisionsbyråer riskerar att snabbt slå i taket och vi tror att en sådan regel kan motverka syftet att bryta upp marknadsdominansen, sa statssekreterare Johanna Lybeck Lilja i paneldebatten på SNS seminarium.

Hon betonade att regeringens ståndpunkt ännu så länge gäller för revision i finansiella företag.

Svenskt Näringsliv, som representerar i stort sett alla företag utom de finansiella, är mycket kritiskt till EU-kommissionens förslag.

– EU-kommissionens utgångspunkt är att det har varit problem i de finansiella företagen, men det finns inget underbyggt påstående om vad som har varit problemet med de icke-finansiella företagen, säger Claes Norberg, redovisningsexpert på Svenskt Näringsliv.

Han menar att processen är politiskt driven och att exempelvis kravet på byrårotation inkräktar på ägarnas beslutanderätt över företaget, samtidigt som ägarna får ta hela notan för de ökade kostnader som regleringen driver fram.

– Hade det funnits kvalitetsproblem i revisionen hade investerarna reagerat redan tidigare. Marknadens reaktioner är de viktigaste på den här typen av problem, säger Claes Norberg.

– En säker konsekvens av EU-kommissionens förslag är att det kommer att leda till ökade kostnader för företagen. Om man sedan får motsvarande kvalitetsökning är en fråga som hänger i luften, säger Claes Norberg.

Rakel Lennartsson

Fakta

EU-kommissionens förslag gäller såväl förändringar i det nu gällande revisionsdirektivet som en helt ny förordning. Förslaget bygger på grönboken om revision från 2010. För beslut krävs att medlemsstaterna och EU-parlamentet är överens.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...