Innehåll

Balans nr 2 2012

Noteringar: Företagen får betala för EU:s revisionspaket

Företrädare för Svenskt Näringsliv varnar för att EU-kommissionens förslag till ny reglering av revisionen kommer att leda till kraftigt ökade kostnader.

Men regeringen är positiv till stora delar av förslaget.

EU-kommissionens förslag till nya regler för revisorer och ökad konkurrens på marknaden för revisionstjänster behandlas nu i respektive medlemsland. I slutet av januari samlade den svenska regeringen in synpunkter från intressenter, exempelvis Far och Svenskt Näringsliv.

Men när det gäller de finansiella företagen har regeringen redan tagit ställning. Det framkom vid ett seminarium på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) i början av året.

– Vi är positiva till byrårotation och till förbudet mot sidotjänster till revisionskunder. Däremot är vi tveksamma till vissa detaljer i förslagen som att begränsa hur stor andel av en byrås intäkt som får komma från stora företag. Mindre revisionsbyråer riskerar att snabbt slå i taket och vi tror att en sådan regel kan motverka syftet att bryta upp marknadsdominansen, sa statssekreterare Johanna Lybeck Lilja i paneldebatten på SNS seminarium.

Hon betonade att regeringens ståndpunkt ännu så länge gäller för revision i finansiella företag.

Svenskt Näringsliv, som representerar i stort sett alla företag utom de finansiella, är mycket kritiskt till EU-kommissionens förslag.

– EU-kommissionens utgångspunkt är att det har varit problem i de finansiella företagen, men det finns inget underbyggt påstående om vad som har varit problemet med de icke-finansiella företagen, säger Claes Norberg, redovisningsexpert på Svenskt Näringsliv.

Han menar att processen är politiskt driven och att exempelvis kravet på byrårotation inkräktar på ägarnas beslutanderätt över företaget, samtidigt som ägarna får ta hela notan för de ökade kostnader som regleringen driver fram.

– Hade det funnits kvalitetsproblem i revisionen hade investerarna reagerat redan tidigare. Marknadens reaktioner är de viktigaste på den här typen av problem, säger Claes Norberg.

– En säker konsekvens av EU-kommissionens förslag är att det kommer att leda till ökade kostnader för företagen. Om man sedan får motsvarande kvalitetsökning är en fråga som hänger i luften, säger Claes Norberg.

Rakel Lennartsson

Fakta

EU-kommissionens förslag gäller såväl förändringar i det nu gällande revisionsdirektivet som en helt ny förordning. Förslaget bygger på grönboken om revision från 2010. För beslut krävs att medlemsstaterna och EU-parlamentet är överens.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...