Innehåll

Balans nr 2 2012

Noteringar: Hjälporganisationer tvekar om avdragsgilla gåvor

Att göra vissa gåvor avdragsgilla för givaren har inte blivit succé bland hjälporganisationer. Skatteverket har bara fått in runt 30 ansökningar, vilket inte förvånar skatterådgivaren Kristina Lundqvist på PwC.

– Många funderar ännu på om de ska registrera sig eller inte, säger hon.

Sedan 1 januari 2012 kan privatpersoner under vissa förutsättningar få skattereduktion för gåvor. Det finns drygt 300 svenska hjälporganisationer med 90-konto som kan ansöka hos Skatteverket om att bli godkända gåvomottagare, men hittills har Skatteverket endast fått in ett trettiotal ansökningar.

Kristina Lundqvist konstaterar att när utredningen om skattereduktion för gåvor gjordes fanns en ambition att modernisera skattereglerna för hela den ideella sektorn.

– Man har utgått från att moderniseringen skulle gå igenom. När den inte gjorde det har det orsakat svårigheter för hjälporganisationerna att leva upp till kraven som ställs i den nya lagen för att att gåvorna ska medföra skattereduktion, säger hon.

För att bli godkänd gåvomottagare krävs bland annat att man helt eller delvis har som ändamål att bedriva hjälpverksamhet bland behövande eller att främja vetenskaplig forskning. Med behövande avses ekonomiskt behövande. Moderniseringen av skattereglerna hade inneburit att begreppet behövande utvidgats till social hjälpverksamhet.

– Nu måste organisationerna analysera sina verksamheter i detalj för att se om gåvorna används till hjälpverksamhet riktad mot personer som kan anses vara ekonomiskt behövande och det är ett stort administrativt arbete. Många funderar på vad det skulle kosta att lägga om sina system. Dessutom tillkommer en administrativ avgift vid ansökningstillfället och en årlig avgift, säger Kristina Lundqvist.

Unicef Sverige är en av organisationerna som har ansökt hos Skatteverket om att bli gåvomottagare, och tror att de kommer att bli godkända. Organisationens vice general-sekreterare Per Westberg är ändå skeptisk till reglerna.

– Det känns som om man genomfört det här för att det fanns ett tryck att man borde göra det, men sedan har man utformat reglerna så att det blir avskräckande både för organisationer och privatpersoner, säger han.

Charlotta Danielsson