Innehåll

Balans nr 2 2012

Noteringar: Hjälporganisationer tvekar om avdragsgilla gåvor

Att göra vissa gåvor avdragsgilla för givaren har inte blivit succé bland hjälporganisationer. Skatteverket har bara fått in runt 30 ansökningar, vilket inte förvånar skatterådgivaren Kristina Lundqvist på PwC.

– Många funderar ännu på om de ska registrera sig eller inte, säger hon.

Sedan 1 januari 2012 kan privatpersoner under vissa förutsättningar få skattereduktion för gåvor. Det finns drygt 300 svenska hjälporganisationer med 90-konto som kan ansöka hos Skatteverket om att bli godkända gåvomottagare, men hittills har Skatteverket endast fått in ett trettiotal ansökningar.

Kristina Lundqvist konstaterar att när utredningen om skattereduktion för gåvor gjordes fanns en ambition att modernisera skattereglerna för hela den ideella sektorn.

– Man har utgått från att moderniseringen skulle gå igenom. När den inte gjorde det har det orsakat svårigheter för hjälporganisationerna att leva upp till kraven som ställs i den nya lagen för att att gåvorna ska medföra skattereduktion, säger hon.

För att bli godkänd gåvomottagare krävs bland annat att man helt eller delvis har som ändamål att bedriva hjälpverksamhet bland behövande eller att främja vetenskaplig forskning. Med behövande avses ekonomiskt behövande. Moderniseringen av skattereglerna hade inneburit att begreppet behövande utvidgats till social hjälpverksamhet.

– Nu måste organisationerna analysera sina verksamheter i detalj för att se om gåvorna används till hjälpverksamhet riktad mot personer som kan anses vara ekonomiskt behövande och det är ett stort administrativt arbete. Många funderar på vad det skulle kosta att lägga om sina system. Dessutom tillkommer en administrativ avgift vid ansökningstillfället och en årlig avgift, säger Kristina Lundqvist.

Unicef Sverige är en av organisationerna som har ansökt hos Skatteverket om att bli gåvomottagare, och tror att de kommer att bli godkända. Organisationens vice general-sekreterare Per Westberg är ändå skeptisk till reglerna.

– Det känns som om man genomfört det här för att det fanns ett tryck att man borde göra det, men sedan har man utformat reglerna så att det blir avskräckande både för organisationer och privatpersoner, säger han.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...