Innehåll

Balans nr 2 2012

Noteringar: Avskrivningar ska göras i bostadsrättsföreningar

Det är inte okej att sluta göra avskrivningar i bostadsrättsföreningar. Med RedU 12 tydliggör Far att det inte är god redovisningssed.

Bakgrunden till Fars nya uttalande är att årsredovisningslagen har tolkats olika i frågor som gäller byggnader. Det har handlat om hur bostadsrättsföreningar ska redovisa.

I debatten har det framförts att man kan hoppa över att skriva av en byggnad, alternativt skriva av på mycket lång tid. Det har motiverats med att byggnaden har en obegränsad eller i vart fall mycket lång nyttjandeperiod. Underhåll och/eller ökat marknadsvärde har ansetts tillräckligt för att bibehålla byggnadens värde.

Men det motsätter sig Far och publicerar därför sin ståndpunkt i ett uttalande, RedU 12.

– RedU 12 borde inte behövas. Uttalandet bekräftar bara vilka regler som gäller och hur de ska tillämpas, säger Göran Arnell, ordförande i Fars policygrupp för redovisning.

Utgångspunkten är vad som gäller generellt, men det betonas att detta även gäller bostadsrättsföreningar. När en fastighet köps ska anskaffningsvärdet delas upp på mark och byggnad. Byggnaden ska skrivas av över bedömd nyttjandeperiod, däremot inte marken. En byggnad anses nämligen ha en begränsad nyttjandeperiod och därför måste avskrivnings-tiderna vara rimliga. Om marknadsvärdet ökar torde det vara marken som ökar i värde.

Jesper Karlsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...