Innehåll

Balans nr 2 2012

Debatt: Marknadsvärdet av rätt till carried interest är inte noll

Frågor om värdering och beskattning av vinstdelningar har under den senaste tiden debatterats i massmedia. I denna artikel redogör Carl Grefberg för sin syn på vinstdelningsmekanismen.

Den senaste tiden har frontfigurer från den svenska Private Equity-branschen och Skatteverket fört ställningskrig på debattplats i massmedia. Den utlösande faktorn var Skattenämndens beslut att upptaxera delägare i ik Investment Partners med Björn Savén och Harald Mix i spetsen för erhållna vinstdelningsutbetalningar när förvaltade investeringar realiserats med kraftigt positivt resultat. Skatteverket menar att dessa vinstdelningar (Carried Interest på finanssvenska) utgör ersättning för utförda arbetsprestationer och därför ska beskattas som inkomst av tjänst med 55% marginalskatt och fulla sociala avgifter. Private Equity-branschen intar en diametralt motsatt ståndpunkt och menar att vinstdelningen utgör avkastning på investerade medel och därför ska beskattas som utdelning på onoterade aktier med 25%. Eftersom Skatteverket dessutom menar att såväl personer som arbetsgivaren undanhållit uppgiften så tillkommer 40% skattetillägg. Summa summarum en total skattenota på 122% för individ och företag.

Uppläggen inom Private Equity-förvaltarbolagens ägarstrukturer är mycket komplicerade och sysselsätter advokater och de stora revisionsbyråernas skatteavdelningar i veckor. Att gå in på lösningarna i detalj låter sig inte göras på ett enkelt sätt varför jag endast koncentrerar mig på vinstdelningsmekanismen. Denna innebär något förenklat att förvaltarbolaget, när det tar in pengar till en ny fond, tecknar ett förvaltningsavtal med investerarna i fonden som innebär att förvaltarbolaget äger rätt till ersättning för sina transaktionskostnader, får en årlig avgift samt rätt till del av den överavkastning som man eventuellt lyckas prestera. I de stora förvaltarbolagen där delägarna hunnit skapa sig betydande förmögenheter är det också ett vanligt krav att delägarna parallellinvesterar i fonden så att de så att säga sitter i samma båt som investerarna. Vinstdelningen innebär att vinsten över en viss tröskel, ofta satt som 8% årlig avkastning, delas med 20% till förvaltarbolaget och 80% till investerarna.

Delägarna i förvaltarbolagen har förvärvat sina aktier i förvaltarbolaget till ett marknadsvärde som baseras på att bolaget är nystartat, det vill säga kvotvärdet till exempel 100 kr/aktie alternativt till substansvärdet (synligt eget kapital) för en delägare som köper in sig något senare. I de flesta fall är detta ett korrekt synsätt för bolag inom rådgivningsbranschen eftersom det verkliga kapitalet går hem, om inte klockan fem så i alla fall någon gång under dagen.

Värderingsproblematiken uppstår när förvaltningsavtalet tecknas med en ny fonds investerare. Om vi antar att den årliga avgiften precis täcker löne- och andra omkostnader så stiger inte värdet på grund av detta. Inträdet i vinstdelningsavtalet utgör däremot ett gigantiskt värde i form av en köpoption som erhålles prestationslöst.

Värdet av denna option kan schematiskt beräknas enligt exemplet i rutan nedan.

Användande av Black & Scholes formel för optionsvärdering ger i detta fall ett värde om 4,38 miljarder för hela optionen och 876 miljoner för 20% vinstandel.

Värdet av den erhållna carried interest-optionen intäktsredovisas inte i förvaltningsbolaget eller i delägarnas bolag utan den första ekonomiska händelsen blir i stället när optionen realiseras, det vill säga när vinstdelningen betalas ut.

Carried interest innebär alltså en avkastningsstruktur som påminner om en syntetisk option, det vill säga inte ett värdepapper i egentlig mening.

Carl Grefberg , VD INFINA Corporate Finance AB.

Värdet av optionen som nämns i texten ovan kan schematiskt beräknas på följande sätt för en fond som tar in tio miljarder kronor:

Investeringshorisont (löptid):

5 år.

Riskfri ränta:

3%.

Lösenpris:

10x1,08∧5=14,7 miljarder.

Volatilitet:

60% baserat på volatiliteten i OMXS30 om 20% och en genomsnittlig skuldsättningsgrad på dessa bolag om 1,0x eget kapital och att fondens investeringar i genomsnitt belånas 3x.

Optionsandel:

20%.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...