Titeln ”auktoriserad skatterådgivare Far” ökar attraktionskraften i yrket. Sevim Güven och Henrik Hedberg vet av egen erfarenhet att den yngre generationen sneglar såväl utomlands som på andra branscher när den planerar sin karriär.

Henrik Hedberg från Grant Thornton har just fått sina nya visitkort med titeln ”auktoriserad skatterådgivare Far”. Güven Sevim, Deloitte, väntar fortfarande på sina, men säger att det är på gång. Däremot ser hon att auktorisationen redan fått viss effekt.

– Det finns en efterfrågan på auktorisationen bland yngre medarbetare och hos myndigheter. Inom kort tror jag också att detta kommer att vara efterfrågat av kunderna, säger hon.

När auktorisationen sjösattes i juli blev de skatterådgivare som redan var medlemmar i Far per automatik auktoriserade. Nästa kull kommer att genomgå en examinationsprocess som kan jämföras med den som gäller för advokater eller revisorer. Först och främst måste den blivande auktoriserade skatterådgivaren skaffa sig sammanlagt fem års arbetslivserfarenhet. Sevim Güven och Henrik Hedberg berättar att deras yngre kollegor har siktet inställt på att bli auktoriserade.

– Det är attraktivt att få en titel, säger Henrik Hedberg och jämför med hur det är i Tyskland där man måste vara ”Steuerberater” för att kunna arbeta som skatterådgivare.

Sevim Güven har bott och arbetat två och ett halvt år i England och sett hur hårt kollegorna slet för att blir Certified Tax Advisor, CTA.

– Visst har skattesektionen sneglat på andra europeiska länder, när de tagit fram auktorisationen, säger Henrik Hedberg.

Tillsammans med ytterligare sju personer ingår Sevim Güven och Henrik Hedberg i Skattesektionens så kallade framtidsgrupp. Gruppen kommer att ha en viktig roll i arbetet med att marknadsföra auktorisationen.

– Marknadsföringen ska inte bara ske utåt mot kunder och myndigheter utan det är lika viktigt att vi pratar om det här inåt och att byråerna tar med auktorisationen i medarbetarnas utvecklingsplaner. Det ska vara en naturlig del av utvecklingen, säger Sevim Güven.

Rakel Lennartsson