Omstöpningen av Fars lokala verksamhet är i princip klar. Resultat: 81 ambassadörer på 48 orter runtom i Sverige. Dessutom har två helt nya regioner bildats: Gotland och Halland. I januari samlades de regionansvariga ambassadörerna för en kick off i Stockholm.

Det uppskattade mötet syftade till att ge information om läget när det gäller de formella delarna av ombildningen från självständiga föreningar till ”ambassader” under Fars flagg, samt att blicka framåt.

Fars ordförande Anders Bäckström och generalsekreterare Dan Brännström var med på mötet och redogjorde för riktlinjerna i satsningen på den lokala verksamheten.

Nästa steg i satsningen på ambassadörerna är den så kallade Far-skolan som är obligatorisk för alla 81 ambassadörer. Första utbildningstillfället hålls 15 mars och syftar till att sprida kunskap om organisationen.

Rakel Lennartsson