Närmarknaderna är viktiga för små och medelstora företag. Majoriteten väljer att prioritera Norden och Europa framför andra internationella marknader. Det visar Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2011. Det är också på dessa marknader som de flesta medelstora företagen planerar att växa den närmaste tiden.

Tillväxtverket hoppas dock att företagen ser bortom Europas gränser, mot tillväxtmarknaderna och möjligheterna som finns på nya marknader.

Vi är beroende av omvärlden för att vara konkurrenskraftiga internationellt, säger Christina Lugnet, Tillväxtverkets generaldirektör.

Charlotta Danielsson