Innehåll

Balans nr 3 2012

Debatt: EUs revisionspaket hotar företagandet

Mot bakgrund av den finansiella krisen har EU-kommissionen föreslagit nya rättsakter om revision. Det rör sig dels om en förordning om revision av företag av allmänt intresse, det vill säga börsnoterade företag och finansiella företag och dels om ändringar av det så kallade revisorsdirektivet, som främst tar sikte på revision av övriga företag.

Syftet med EU-kommissionens förslag är att regelverket om revisorer och revision ska utformas på ett sätt som kommissionen tror ska bidra till den finansiella stabiliteten. Det ska ske genom att revisorernas oberoende stärks, revisionskvaliteten förbättras, revisionsmarknaden görs mer konkurrensutsatt och den inre marknaden för revisionstjänster ska stärkas. Alliansregeringen ifrågasätter dock flera av förslagen, inte minst mot bakgrund av stora konsekvenser både för de svenska börsnoterade företagen och för revisionsbyråerna.

Kommissionens förslag är mycket ingripande och skulle leda till en kraftigt ökad detaljreglering som minskar utrymmet för nationella särlösningar och näringslivets självreglering. För oss är en utgångspunkt för arbetet med reglerverket att det administrativa arbetet och kostnaderna för företag inte ska öka. Samtidigt är det oklart om förslagen i alla delar verkligen bidrar till kommissionens mål att bland annat öka revisionskvaliteten och att skapa en bättre struktur på revisionsmarknaden. Exempel på detta är: införandet av så kallade revisionsutskott, som ska biträda styrelsen i revisionsrelaterade frågor, att revisorn eller revisionsbyrån i ett företag av allmänt intresse ska bytas ut med jämna mellanrum, som huvudregel sedan revisionsuppdraget har pågått i sex år (så kallad byrårotation) och att sidotjänster som bedöms vara oförenliga med det egentliga revisionsuppdraget ska förbjudas.

I fråga om stora revisionsbyråer ska förbudet mot tillhandahållande av sidotjänster vara absolut, det vill säga inte enbart gälla i förhållande till revisionsklienterna. Därigenom tvingas i praktiken dessa revisionsbyråer att dela upp sin verksamhet i dels renodlade revisionsbyråer, dels bolag som tar hand om övrig verksamhet, som dessutom måste ha skilda ägarstrukturer efter uppdelningen.

På regeringsnivå arbetar vi därför aktivt med denna fråga genom bland annat kontakter med kommissionen och våra kollegor i europaparlamentet. På riksdagsnivå fattades nyligen ett mycket tydligt beslut i civilutskottet där vi markerade att vi inte anser att dessa förslag är lämpliga att fatta beslut om på EU-nivå, utan hanteras bäst av medlemsstaterna själva, något också riksdagen ställde sig bakom.

Vår förhoppning är därför att vi genom ett fokuserat och målmedvetet arbete ska kunna påverka kommissionen till att justera sitt förslag till ett som i stället för ökad regelbörda och kostnader för svenska företag, leder till en genuint välfungerande revisionsmarknad och finansiell stabilitet.

Magdalena Andersson (M) är riksdagsledamot och moderat gruppledare i civilutskottet.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...