Innehåll

Balans nr 3 2012

FAR ska hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle

FARs nya vision ”Steget före – när förtroende räknas” tvingar organisationen att vara proaktiv. Uppdraget är att hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle.

FARs styrelse har fattat beslut om en ny vision för FAR. Branschorganisationen ska nu vara mer proaktiv och i än högre grad påverka omvärld och regelutveckling.

– Vi ska fortfarande vara bäst på medlemsnytta, men nu har vi ett utifrån- och in-perspektiv där uppdraget blir att hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle, säger FARs ordförande Anders Bäckström.

Visionen att hela tiden vara steget före vittnar om en vilja att ligga i framkant och vara först på bollen. Nu ligger utmaningen i att det hela inte ska stanna vid tjusiga ord utan omvandlas till verklighet.

– Den nya visionen ger energi och riktning. Visionen lockar oss framåt och kommer helt klart att förändra FAR, säger FARs generalsekreterare Dan Brännström.

Han konstaterar att branschen även på det internationella planet måste bli mer proaktiv.

– Om den globala branschen hade varit steget före hade många av förslagen i EUs revisionspaket aldrig kommit upp. Men om vi ställer sådana krav på andra måste vi själva vara proaktiva, säger Dan Brännström.

I praktiken handlar det om att branschorganisationen precis som tidigare ska fortsätta att vara en remissinstans, men man vill gå ett steg längre än så. FAR ska påverka tidigt och vara en röst som gör sig hörd redan innan en fråga har kommit så långt att ett förslag är ute på remiss.

– Vi ska svara på frågan redan innan den ställs och vara en lobbyorganisation att räkna med, säger Anders Bäckström.

Samtidigt som den nya visionen blir levande tydliggörs också branschorganisationens värdegrund. Det görs genom att bokstäverna i FAR kopplas till värdegrunden: Förtroende, Ansvar, Relevans. En värdegrund som är lätt att relatera till revisions- och rådgivningsbranschen.

– Den nya visionen och det nya uppdraget är liksom värdegrunden inga floskler. Vi ska göra det här, säger Dan Brännström.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...