FARs nya vision ”Steget före – när förtroende räknas” tvingar organisationen att vara proaktiv. Uppdraget är att hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle.

FARs styrelse har fattat beslut om en ny vision för FAR. Branschorganisationen ska nu vara mer proaktiv och i än högre grad påverka omvärld och regelutveckling.

– Vi ska fortfarande vara bäst på medlemsnytta, men nu har vi ett utifrån- och in-perspektiv där uppdraget blir att hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle, säger FARs ordförande Anders Bäckström.

Visionen att hela tiden vara steget före vittnar om en vilja att ligga i framkant och vara först på bollen. Nu ligger utmaningen i att det hela inte ska stanna vid tjusiga ord utan omvandlas till verklighet.

– Den nya visionen ger energi och riktning. Visionen lockar oss framåt och kommer helt klart att förändra FAR, säger FARs generalsekreterare Dan Brännström.

Han konstaterar att branschen även på det internationella planet måste bli mer proaktiv.

– Om den globala branschen hade varit steget före hade många av förslagen i EUs revisionspaket aldrig kommit upp. Men om vi ställer sådana krav på andra måste vi själva vara proaktiva, säger Dan Brännström.

I praktiken handlar det om att branschorganisationen precis som tidigare ska fortsätta att vara en remissinstans, men man vill gå ett steg längre än så. FAR ska påverka tidigt och vara en röst som gör sig hörd redan innan en fråga har kommit så långt att ett förslag är ute på remiss.

– Vi ska svara på frågan redan innan den ställs och vara en lobbyorganisation att räkna med, säger Anders Bäckström.

Samtidigt som den nya visionen blir levande tydliggörs också branschorganisationens värdegrund. Det görs genom att bokstäverna i FAR kopplas till värdegrunden: Förtroende, Ansvar, Relevans. En värdegrund som är lätt att relatera till revisions- och rådgivningsbranschen.

– Den nya visionen och det nya uppdraget är liksom värdegrunden inga floskler. Vi ska göra det här, säger Dan Brännström.

Charlotta Danielsson