”Varumärket allt viktigare i valet av arbetsgivare”

Big 4 är attraktiva som arbetsgivare bland studenter. Liksom tidigare år visar Universums årliga undersökning Företagsbarometern att Ernst & Young, PwC, KPMG och Deloitte är arbetsplatser som lockar universitets- och högskolestudenterna.

När blivande civilekonomer i företaget Universums undersökning fått ranka vilken arbetsgivare de helst vill vara anställda hos hamnar Ikea i topp följt av Google, Hennes & Mauritz, Ernst & Young och PwC. KPMG tar en tiondeplats på listan och Deloitte kommer som nummer 21.

– Vi har arbetat länge och konsekvent med employer branding och det ligger högt på agendan hos oss. Vi arbetar också integrerat – marknad, HR, studentansvariga och ledning – och det finns ett stort engagemang bland våra medarbetare för att delta i arbetet, säger Cecilia Boija, ansvarig för employer branding-frågor på Ernst & Young.

Det personliga varumärket blir allt viktigare i valet av arbetsgivare bland studenterna. Arbetsgivarens rykte och image är en viktig faktor för studenterna och rangordnas allt högre. Det hänger bland annat ihop med att studenterna även ser ”goda referenser för sin framtida karriär” som ett av de viktigaste attributen hos en arbetsgivare.

Johanna Hallin arbetar med studentrelationerna på PwC:

– Vi har satsat mycket på praktikprogram inom revision för att revisions och redovisningsintresserade studenter ska få möjlighet till praktisk kunskap under studietiden. Vi har även satsat hårt inom ramen för vårt employer branding-arbete med att öppna upp och visa vad vi gör, hur vårt arbete ser ut och vad vår företagskultur och våra värderingar står för, säger hon.

Charlotta Danielsson