Handelshögskolan i Stockholm toppar listan när ekonomistudenter rankar utbildningar på ekonomistudenten.se. För andra året i rad kommer Jönköping International Business School på andra plats, som delas med universiteten i Uppsala, Stockholm och Lund.