40 procent av inköpen görs utanför inköpsavdelningens kontroll. Och endast 31 procent av inköpsavdelningarna är involverade i strategiska beslut som ifall företaget ska tillverka eller köpa in en produkt. Det visar KPMGs globala inköpsrapport The Power of Procurement.

KPMGs rapport som omfattar 585 inköpschefer visar att många inköpsfunktioner ses som enbart stödfunktion i företagen. Studien visar också att endast fyra av tio inköpsavdelningar är med och riskbedömer leverantörskontrakt, vilket gör att många organisationer inte har en uppfattning om eller kan värdera sin leverantörsrisk.

– Om inte företagen involverar sin inköpsavdelning i större utsträckning riskerar inköpsbesluten att lämnas åt slumpen eller personliga relationer, något som få bolag har råd med i längden. Involvera inköpsavdelningen i ett tidigt skede och inse att deras uppgift inte bara är att pressa priserna, säger Robert Liljeblad, ansvarig för inköpsrådgivning på KPMG.

Kontrollfrågor

  • Hur ser våra avtal ut i dag och hur följer vi upp våra avtal?

  • Vad får vi för våra pengar – matchar det vårt verkliga behov?

  • På vilket sätt kan vi jobba annorlunda, och med vad?

  • Kan vi tjäna på en förändring? Kan bland annat handla om ekonomi, kvalitet och innovation.