Innehåll

Balans nr 4 2012

Debatt: Enklare redovisning är möjligt

Läsare av en årsredovisning från ett börsbolag har ibland svårt att hitta den väsentliga informationen i en årsredovisning som numera är fullproppad med obligatoriska upplysningar. Bolagen dignar under orimligt höga krav och kostnader för att ta fram uppgifter som ingen efterfrågar. Vi menar att krympta årsredovisningar skulle bli både billigare och mer ändamålsenliga.

Årsredovisningen skulle kunna kortas ned med 30–40 procent, utan att tappa i kvalitet och relevans och med ökad användbarhet som följd. Det är resultatet av en rapport som nyligen publicerades på uppdrag av – hör och häpna – av den som skrivit reglerna, the International Accounting Standards Board (IASB). Syftet med rapporten är att utvärdera vilka krav på upplysningar i det internationella regelverket International Financial Reporting Standards (IFRS) som skulle kunna tas bort. Vi i revisions- och rådgivningsbranschen agerar aktivt för att kapitalmarknaden ska få mer ändamålsenliga globala redovisningsregler och välkomnar att IASB nu tittar självkritiskt på sitt arbete.

Under de senaste tio åren har det skett en revolution i utvecklingen av nya internationella redovisningsregler. För varje ny redovisningsstandard som tagits fram, har man funderat ut vilka informationsbehov alla möjliga intressenter skulle kunna ha i alla möjliga upptänkliga situationer och därför ställt krav på att lämna omfattande upplysningar i not i årsredovisningen. Samma synsätt har tillämpats i var och en av alla gällande standarder. Detta har lett till att man missat helhetsperspektivet och tappat fokus på vad som är väsentligt.

Det är inte ovanligt att en årsredovisning innehåller två hela sidor om skatter och tre sidor om pensioner. Läsaren av årsredovisningen drabbas av ett informationsöverflöd och missar i värsta fall väsentlig information som gömmer sig tillsammans med mindre väsentlig sådan. Visst finns det utrymme för väsentlighetsbedömningar i nuvarande IFRS, men det tillämpas restriktivt av den redovisningstillsyn som övervakar börsbolagens finansiella rapporter. I dag hävdas till exempel att om en post i resultat- eller balansräkning är väsentlig så är automatiskt alla upplysningskrav som hör till posten väsentliga. Detta sätt att göra väsentlighetsbedömning ifrågasätts i rapporten som förespråkar en väsentlighetsbedömning utifrån helheten.

Utredarna går igenom varje standard och stryker friskt krav som inte bedöms vara väsentliga samt formulerar om vissa upplysningskrav för att tydligare förklara målet med upplysningskrav. Utredarna stryker särskilt kraftigt i regelverken som rör optionsprogram till anställda, förvärv av dotterbolag, finansiella instrument, skatter, ersättningar till anställda inklusive pensioner och nedskrivningsprövning av goodwill.

Vi välkomnar utredningen och stödjer dess slutsatser. Vi vill uppmana fler att aktivt engagera sig för att påverka den framtida redovisningen.

Fotnot:

Rapporten heter Losing the excess baggage – reducing the disclosures in financial statements to what’s important.

Göran Arnell

är redovisningsspecialist på KPMG.

Claes Janzon är redovisningsspecialist på PwC.

Eva Törning är redovisningsspecialist på Grant Thornton.

Samtliga författare är ledamöter i FARs Policygrupp för redovisning.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...