Skärpta kreditkrav och tuffare för företag att låna pengar. Då kan revisorn och redovisningskonsulten fungera som en brygga mellan bank och företag. Det menar Lars Jagrén, chefekonom på Företagarna.

Kreditmiljön har blivit stramare för många företag. Under finanskrisen blev svenska banker mer ovilliga att ge företag finansiering och volymen utestående lån till företag minskade, för att sedan stabiliseras och slutligen öka under 2011. De senaste tre månaderna verkar tillväxten i krediter till svenska företag åter ha mattats av enligt Danske Banks kreditbarometer.

Utvecklingen känns igen hos organisationen Företagarna, som sedan 2008 frågar sina medlemmar om finansieringen. Sju av tio företag med färre än 50 anställda vill växa, men bristen på bra finansiering gör det svårt eller omöjligt.

– Våra medlemmar upplever att det har blivit allt svårare att låna pengar det sista året. I vår senaste medlemspanel som vi genomförde i mars visade det sig dock att försämringen avtagit, säger Lars Jagrén, chefekonom på Företagarna.

Trots att försämringen verkar ha avtagit finns det enligt Lars Jagrén en del problemområden. Bland annat har kraven på säkerhet blivit tuffare och räntemarginalen ökat. Dessutom har bankerna i en del fall bristfällig förståelse för verksamheten och tenderar att dra alla företag över en kam när det handlar om att ta ställning till en låneansökan. Många småföretag tvingas också betala högre räntor än stora företag. Enligt Företagarna betalar de mindre företagen i genomsnitt en checkräkningskredit som ligger 1,5 procent över den ränta som företag med över 100 anställda betalar.

Lars Jagrén menar att i de här sammanhangen är revisorn och redovisningskonsulten synnerligen viktiga, och kan fungera som en brygga mellan bank och företag.

– Revisorer och redovisningskonsulter har en viktig roll. Exempelvis kan de bistå företagaren genom att förklara bankens sätt att tänka och upplysa företagaren om vad man ska tänka på om man vill låna pengar, exempelvis när det gäller bokföringen, säger Lars Jagrén.

Charlotta Danielsson