Innehåll

Balans nr 5 2012

Noteringar: FARs yrkesetiska regler ses över

FARs policygrupp för etik påbörjar under våren 2012 en översyn av FARs yrkesetiska regler i EtikR 1. Syftet är bland annat att göra dem mer lätttillgängliga samt säkerställa att de når upp till IFACs yrkesetiska krav i IESBAs etikkod. En genomgång av samtliga etiska rekommendationer och uttalanden kommer också att påbörjas. Det ska exempelvis klart framgå vilka regler som är relevanta för alla medlemmar och vilka som endast rör revisorer. Förändringsarbetet kommer med all säkerhet att påverka innehållet i Medlemsvolymen 2013 (FAR Akademi).