Innehåll

Balans nr 5 2012

Noteringar: Mångfald – en lönsam affär

Mångfald är en lönsam affär. Men det kräver att företagen först uppfyller minst ett av två villkor: antingen måste ledningsgruppen ha en stark gemensam vision för företagets utveckling, eller så måste sammansättningen av ledningsgrupp och styrelse matcha varandra. Det visar en ny avhandling från Ekonomihögskolan i Lund där Timurs Umans har undersökt de ekonomiska effekterna av kulturell mångfald i företagens ledningsgrupper.

Över 80 stora noterade bolag i Sverige och Danmark har ingått i studien.