... till Pernilla Ström, styrelseproffs och tidigare ledamot i HQ, som startat HQ-bloggen i protest mot medias ensidiga rapportering.

”Journalisterna sitter i Finansinspektionens knä”

1 I april i år startade du HQ-bloggen, varför?

– Mycket pekar på att Finansinspektionen drog in tillstånden för HQ Bank på felaktiga grunder. Normalt sett är det media som ska granska, men journalisterna sitter i Finansinspektionens knä – hela högen. Eftersom media inte gör sitt jobb har jag startat HQ-bloggen.

2 På vilket sätt har medierna brustit i bevakningen?

– Se till exempel hur Revisorsnämndens beslut att fria HQ-revisorn togs emot av media, det var häpnadsväckande! På flera punkter underkände Revisorsnämnden Finansinspektionens kritik, men det kom inte fram i media. I stället tolkades friandet som att Revisorsnämnden håller sina egna om ryggen.

3 I mars förra året fattade Finansinspektionen beslut om att ”svartlista” dig vilket innebär att du inte kan ta nya styrelseuppdrag i finansiella bolag, hur reagerade du?

– Med ilska eftersom det var ett olagligt beslut. Så jag överklagade. Häromdagen fick jag också rätt i Kammarrätten. Det känns förstås skönt. Men detta måste få konsekvenser, vi kan inte ha myndigheter med så enorma maktbefogen­heter och så stora brister i såväl kompetens som omdöme.

4 Du menar att Finansinspektionens agerande är rätts­vidrigt, men är det inte snarare lagstiftningen det är fel på?

– Det är möjligt att det finns en del att ändra på också vad gäller själva lagstiftningen. Men i mitt fall var det tydligt att Finansinspektionen försökte tänja på lagen och upphäva aktiebolagslagens ansvarsfördelning mellan olika bolags­organ för att ersätta det med strikt ansvar för styrelseleda­möter i finansiella koncerner.

5 Du har betalat ett högt pris – var det värt det?

– Styrelsearvodet låg på 100?000 kronor om året så i den meningen var det förstås inte värt det. Men jag tänker inte på det sättet. Jag ångrar ingenting när det gäller mina insatser i HQ. Jag har rannsakat mig själv. Men inte ens nu, med facit i hand, kan jag se att det var något i allt det material jag tagit del av genom åren som jag borde ha reagerat på.

Rakel Lennartsson

Fotnot: Kammarrättens dom kan överklagas av Finansinspektionen. Vid den här tidningens pressläggning hade de ännu inte fattat beslut i frågan.