BDO är Sveriges sjätte största revisionsföretag och har en stabil tillväxt. Under räkenskapsåret 2010/2011 ökade omsättningen med sju procent och företaget öppnar löpande fler kontor i Sverige.

I fräscha lokaler på Karlavägen 100 har BDO sitt Stockholmskontor.

– Inte Sveriges största revisionsföretag, men Sveriges längsta, skojar BDOs vd Jörgen Lövgren när han tar emot, och syftar på den långa korridor som löper genom hela kontoret. Under årens lopp har BDO vuxit i lokalerna, både på längden och på höjden. Utvecklingen i kontorslokalerna kan sägas spegla den tillväxt BDO har haft de senaste åren, då företaget ökat sin omsättning med 44 procent.

BDO är internationellt sett världens femte största revisionsbyrånätverk. I Sverige började det för 64 år sedan, 1948, då det som i dag är Stockholmsdelen av BDO bildades. I början av 1970-talet valde man att bli medlem i det internationella nätverket.

– 1981 var det en federation av nio byråer som bildade ett nätverk i Sverige. Nätverket bestod fram till 2000 då tre av oss gick samman och bildade BDO AB, berättar Jörgen Lövgren.

BDO är ett företag, men består av tre självständiga regioner: Öst, Väst och Syd. Jörgen Lövgren betonar att det är viktigt med ett regionalt självstyre.

– Självklart styrs vissa avgörande saker centralt, som kvalitetsarbete, revisionsmetoder, riskmanagement, grafisk profil och liknande. Men regionerna har stor självständighet framför allt när det gäller kunder, marknadsbearbetning och personalfrågor, säger Jörgen Lövgren.

Under flera år har BDO hamnat högt i undersökningar som mätt kundnöjdheten i branschen och kunderna har blivit fler. Förra året ökade personalstyrkan med nio procent för att möta tillströmningen av nya kunder.

– Den huvudsakliga kundkretsen består av mindre och medelstora ägarledda företag, men vi har även noterade bolag bland våra kunder. Dessutom har vi en hel del refererade uppdrag som kommer från vårt internationella nätverk. En stor sektor är också ideella föreningar, säger Jörgen Lövgren.

Inom BDO är företagsservice också en stor tjänst och flera företag har valt att outsourca hela eller delar av sin ekonomi- och lönefunktion till BDO.

På frågan om det finns några nackdelar med att ingå i ett internationellt nätverk kan inte Jörgen Lövgren komma på några, utan konstaterar att Sverige i stor utsträckning är självbestämmande. Snarare ser han bara fördelar med att ingå i nätverket.

– Gentemot våra kunder är det en stor fördel då vi kan erbjuda en helt annan service och exempelvis kontakter vid etablering i andra länder. Vi har också tillgång till fler specialister genom att vara en del i ett nätverk. För våra anställda är det också stimulerande och utvecklande att arbeta i ett internationellt nätverk, säger han.

Sista september förra året fanns BDO etablerade i 135 länder och hade totalt drygt 48.000 anställda. En siffra som i skrivande stund lär vara högre, med tanke på att ”Kina expanderar i raketfart” som Jörgen Lövgren uttrycker det.

– Där anställs 100-tals personer varje vecka. I höstas hade BDO i Kina 6.000 anställda. Den senaste uppgiften är 8.200. Fantastiska siffror, säger han.

Även i Sverige har BDO planer på att expandera.

– Tillväxten är viktig och vår ambition är att finnas på alla för oss strategiskt viktiga orter i Sverige. Därför identifierar vi vilka orter det rör sig om och gör en analys över vilka byråer som finns där. Ibland tar vi direktkontakt med byråer som är intressanta för oss, och ibland är det byråer som hör av sig till oss och som vill ingå i BDO, säger Jörgen Lövgren.

När BDO analyserar potentiella nya kontor som ska ingå i nätverket är det några saker som är särskilt viktiga, exempelvis kvaliteten på byrån. Den ska inte vara för liten samt ha en lämplig mix inom sina affärsområden. I slutänden är den viktigaste frågan ändå personalen på byrån, och Jörgen Lövgren betonar att det inte är något man får reda på genom några analyser, utan genom att prata med folk.

– Ska man bli en del av BDO måste man dela våra värderingar och trivas med vår företagskultur. Hos oss är revisorerna som är ansvariga för ett uppdrag också aktiva i arbetet med kunden, han eller hon är inte bara en namnteckning. För oss är det viktigt att jobba nära kunden, och den revision som genomförs ska tillföra något. Generellt gäller hos oss att man inom alla områden är engagerad i sina kunder. Då är det roligare att jobba och vi får fler nöjda kunder, säger Jörgen Lövgren.

Charlotta Danielsson