Andreas Skogh och Fredric Hammar vid Linköpings universitet har fått Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne.

Införandet av IFRS 2 har haft en påverkan på aktierelaterade incitamentsprogram. Den slutsatsen drar Andreas Skogh och Fredric Hammar i sin uppsats ”Förekomsten av aktierelaterade instrument – En studie av hur svenska börsbolag utformat sina incitamentsprogram före och efter införandet av IFRS 2”. För detta har de nu belönats med 50.000 kronor.

– Det är en stor ära att få det här priset. Vi la ner mycket tid på att skriva en bra uppsats och att sedan få denna uppmärksamhet känns stort. Att dessutom få bidra till redovisningsdebatten är väldigt roligt, säger pristagarna.

I motiveringen skriver Revisionsakademin att ”denna uppsats är en väl värd vinnare då den genom sitt konstaterande att ändrade redovisningsregler haft en direkt påverkan på bolagens beslutsfattare bidragit till att skapa ny information”.

Charlotta Danielsson