På Baker Tilly i Halmstad har man valt att fokusera på personalen i stället för att prata om debiteringsgrad. Genom att anställa och behålla medarbetare som delar Baker Tillys kärnvärden har man gjort företaget till en lönsam byrå i revisions- och rådgivningsbranschen.

– Vi vill tjäna pengar, men vi fokuserar inte på det. Vi fokuserar inte på ytan utan på medarbetarna, säger Jan Carlsson som är kontorschef på Baker Tilly i Halmstad och tillägger att de anställda gärna får ha roligt på jobbet.

Inom revisionsbyrån arbetar man efter en modell man kallar den goda cirkeln och Jan Carlsson konstaterar att det är en ekonomiskt fungerande modell.

– Rent krasst är det så att vi tjänar 20 procent på sista raden, vilket är bättre än vissa inom Big 4, och det är efter att alla delägare fått marknadsmässig ersättning, säger han.

Att Baker Tilly i Halmstad är en arbetsplats där personalen trivs råder det ingen tvekan om. Samma vecka som Balans är på besök fyller Jan Carlsson 50 år, och han har redan utsatts för ett par practical jokes. Något som inte skulle förekomma om inte de anställda uppskattade sin kontorschef. Den personliga stämning som råder på kontoret kan sägas vara typisk för Baker Tilly, som i Sverige har ungefär 500 anställda och cirka 50 kontor.

Byråerna som ingår i det svenska nätverket äger tillsammans ett dotterbolag – Baker Tilly Sverige, och dotterbolaget ska arbeta med sådant som delägarna gemensamt anser vara mest effektivt och ekonomiskt. I dotterbolaget ligger bland annat kvalitetskontrollsystemet, marknadsföring och utbildning. Det finns dock inga HR-funktioner på dotterbolagsnivå, utan all rekrytering sköts lokalt på respektive kontor.

– Alla byråer driver själva affären lokalt. Det är en stor skillnad om man jämför oss med Big 4. I Halmstad, där vi har 23 anställda, är vi åtta delägare och vi fattar själva våra affärsmässiga beslut, säger Jan Carlsson.

Just delägartätheten framhåller Jan Carlsson som en av Baker Tillys styrkor. När byrån får in duktiga yngre personer erbjuds de tidigt delägarskap.

– Vi vill inte riskera att tappa god personal. På det här sättet får vi lägre personalomsättning, vilket ger stabilitet även ekonomiskt. Ju mer komplex branschen blir, desto längre tid tar det innan nyanställda blir produktiva, säger Jan Carlsson.

De anställda på Baker Tilly i Halmstad har själva arbetat fram modellen den goda cirkeln, och den bygger på företagets kärnvärden som bland annat handlar om kvalitet, samarbete och trivsel. Genom att fokusera på medarbetarna och anställa personer som delar kärnvärdena leder det till att dessa uppfylls. Det i sin tur ger kompetenta och motiverade medarbetare som gör ett bra jobb och som bibehåller befintliga kunder och genererar nya.

– Visst hade vi kunnat växa genom att köpa en liten byrå, men då skulle vi få in ett gäng med en annan kultur och det är inte värt att expandera på det sättet. För oss får det hellre ta lite längre tid. Börjar man med att skaffa bra personal så kommer även kunderna, säger Jan Carlsson.

Enligt Jan Carlsson är Baker Tilly i Halmstad näst störst på orten, något mindre än PwC. Strax bakom kommer KPMG och Ernst & Young.

Flera av Baker Tillys kontor runt om i landet tillkom genom avhopp från BDO. Jan Carlsson betonar att det inte ligger någon dramatik bakom avhoppen, utan säger att grundanledningen var att BDO valde att ta steget att bilda ”one firm”.

– Flera av oss som var licenstagare valde då att hoppa av eftersom vi hade ett annat sätt att tänka, men det finns inga ”hard feelings” mellan oss, säger han.

Revisions- och rådgivningsbranschen kännetecknas ofta av hårt arbete och mycket prat om debiteringsgrad. Då och då kommer frågan upp om det är möjligt att satsa på en karriär som revisor samtidigt som man bildar familj. På Baker Tilly verkar man tänka annorlunda.

– Det är viktigt att kunna kombinera familj, barn och jobb. Skulle vi inte tänka så skulle vi ha ett väldigt kortsiktigt tänkande. Man kan inte bränna ljuset i båda ändar. Här uppmanar vi våra anställda att försöka hinna med att fika! Det är viktigt att inte bara jobba på, säger Jan Carlsson.

Attityden verkar gå hem hos blivande revisorer och redovisningskonsulter. Jan Carlsson berättar att personer som kommer på anställningsintervjuer blir positivt överraskade.

– Många har inte stött på det här sättet att tänka tidigare. Under utbildningen handlar mycket om yta och varumärkestänk och för många låter det häftigt med Big 4. Hos oss blir det tydligt att det är fokus på individen och inte ytan. Det är lite av en dräpare i branschen, men vi pratar aldrig debiteringsgrad här. Jag tror inte att personalen jobbar bättre av en piska, utan jag tror snarare på morötter, säger han.

Modellen som man arbetar efter i Halmstad har blivit framgångsrik, och Jan Carlsson har berättat om arbetet med kärnvärden på ett delägarmöte inom Baker Tilly Sverige.

– Inom Baker Tilly Sverige ska vi nu försöka mejsla ut kärnvärden att använda i samarbetet mellan byråerna. Och skulle någon inom Baker Tilly vilja använda just vår modell får de gärna göra det, säger Jan Carlsson.

Charlotta Danielsson

Baker Tilly

Baker Tilly Sverige är dotterbolag till ett trettiotal byråer som är verksamma på cirka 50 orter i Sverige och har runt 500 anställda.

Baker Tilly ingår i ett globalt nätverk, något som enligt Jan Carlsson stärker varumärket och underlättar verksamheten.

Baker Tilly i Halmstad har 23 anställda, varav 8 är delägare. Den yngsta delägaren är 29 år och den äldsta är 50 år.