Innehåll

Balans nr 6-7 2012

På Baker Tilly i Halmstad pratas aldrig debiteringsgrad

På Baker Tilly i Halmstad har man valt att fokusera på personalen i stället för att prata om debiteringsgrad. Genom att anställa och behålla medarbetare som delar Baker Tillys kärnvärden har man gjort företaget till en lönsam byrå i revisions- och rådgivningsbranschen.

– Vi vill tjäna pengar, men vi fokuserar inte på det. Vi fokuserar inte på ytan utan på medarbetarna, säger Jan Carlsson som är kontorschef på Baker Tilly i Halmstad och tillägger att de anställda gärna får ha roligt på jobbet.

Inom revisionsbyrån arbetar man efter en modell man kallar den goda cirkeln och Jan Carlsson konstaterar att det är en ekonomiskt fungerande modell.

– Rent krasst är det så att vi tjänar 20 procent på sista raden, vilket är bättre än vissa inom Big 4, och det är efter att alla delägare fått marknadsmässig ersättning, säger han.

Att Baker Tilly i Halmstad är en arbetsplats där personalen trivs råder det ingen tvekan om. Samma vecka som Balans är på besök fyller Jan Carlsson 50 år, och han har redan utsatts för ett par practical jokes. Något som inte skulle förekomma om inte de anställda uppskattade sin kontorschef. Den personliga stämning som råder på kontoret kan sägas vara typisk för Baker Tilly, som i Sverige har ungefär 500 anställda och cirka 50 kontor.

Byråerna som ingår i det svenska nätverket äger tillsammans ett dotterbolag – Baker Tilly Sverige, och dotterbolaget ska arbeta med sådant som delägarna gemensamt anser vara mest effektivt och ekonomiskt. I dotterbolaget ligger bland annat kvalitetskontrollsystemet, marknadsföring och utbildning. Det finns dock inga HR-funktioner på dotterbolagsnivå, utan all rekrytering sköts lokalt på respektive kontor.

– Alla byråer driver själva affären lokalt. Det är en stor skillnad om man jämför oss med Big 4. I Halmstad, där vi har 23 anställda, är vi åtta delägare och vi fattar själva våra affärsmässiga beslut, säger Jan Carlsson.

Just delägartätheten framhåller Jan Carlsson som en av Baker Tillys styrkor. När byrån får in duktiga yngre personer erbjuds de tidigt delägarskap.

– Vi vill inte riskera att tappa god personal. På det här sättet får vi lägre personalomsättning, vilket ger stabilitet även ekonomiskt. Ju mer komplex branschen blir, desto längre tid tar det innan nyanställda blir produktiva, säger Jan Carlsson.

De anställda på Baker Tilly i Halmstad har själva arbetat fram modellen den goda cirkeln, och den bygger på företagets kärnvärden som bland annat handlar om kvalitet, samarbete och trivsel. Genom att fokusera på medarbetarna och anställa personer som delar kärnvärdena leder det till att dessa uppfylls. Det i sin tur ger kompetenta och motiverade medarbetare som gör ett bra jobb och som bibehåller befintliga kunder och genererar nya.

– Visst hade vi kunnat växa genom att köpa en liten byrå, men då skulle vi få in ett gäng med en annan kultur och det är inte värt att expandera på det sättet. För oss får det hellre ta lite längre tid. Börjar man med att skaffa bra personal så kommer även kunderna, säger Jan Carlsson.

Enligt Jan Carlsson är Baker Tilly i Halmstad näst störst på orten, något mindre än PwC. Strax bakom kommer KPMG och Ernst & Young.

Flera av Baker Tillys kontor runt om i landet tillkom genom avhopp från BDO. Jan Carlsson betonar att det inte ligger någon dramatik bakom avhoppen, utan säger att grundanledningen var att BDO valde att ta steget att bilda ”one firm”.

– Flera av oss som var licenstagare valde då att hoppa av eftersom vi hade ett annat sätt att tänka, men det finns inga ”hard feelings” mellan oss, säger han.

Revisions- och rådgivningsbranschen kännetecknas ofta av hårt arbete och mycket prat om debiteringsgrad. Då och då kommer frågan upp om det är möjligt att satsa på en karriär som revisor samtidigt som man bildar familj. På Baker Tilly verkar man tänka annorlunda.

– Det är viktigt att kunna kombinera familj, barn och jobb. Skulle vi inte tänka så skulle vi ha ett väldigt kortsiktigt tänkande. Man kan inte bränna ljuset i båda ändar. Här uppmanar vi våra anställda att försöka hinna med att fika! Det är viktigt att inte bara jobba på, säger Jan Carlsson.

Attityden verkar gå hem hos blivande revisorer och redovisningskonsulter. Jan Carlsson berättar att personer som kommer på anställningsintervjuer blir positivt överraskade.

– Många har inte stött på det här sättet att tänka tidigare. Under utbildningen handlar mycket om yta och varumärkestänk och för många låter det häftigt med Big 4. Hos oss blir det tydligt att det är fokus på individen och inte ytan. Det är lite av en dräpare i branschen, men vi pratar aldrig debiteringsgrad här. Jag tror inte att personalen jobbar bättre av en piska, utan jag tror snarare på morötter, säger han.

Modellen som man arbetar efter i Halmstad har blivit framgångsrik, och Jan Carlsson har berättat om arbetet med kärnvärden på ett delägarmöte inom Baker Tilly Sverige.

– Inom Baker Tilly Sverige ska vi nu försöka mejsla ut kärnvärden att använda i samarbetet mellan byråerna. Och skulle någon inom Baker Tilly vilja använda just vår modell får de gärna göra det, säger Jan Carlsson.

Charlotta Danielsson

Baker Tilly

Baker Tilly Sverige är dotterbolag till ett trettiotal byråer som är verksamma på cirka 50 orter i Sverige och har runt 500 anställda.

Baker Tilly ingår i ett globalt nätverk, något som enligt Jan Carlsson stärker varumärket och underlättar verksamheten.

Baker Tilly i Halmstad har 23 anställda, varav 8 är delägare. Den yngsta delägaren är 29 år och den äldsta är 50 år.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...