Innehåll

Balans nr 6-7 2012

”FAR behövs i FEEs arbetsgrupper”

FAR har påbörjat en översyn av sitt engagemang inom FEEs olika arbetsgrupper. Bland annat ska deltagarna bli bättre på att rapportera hem.

Fédération des Experts comptables Européens (FEE) är revisions- och rådgivningsbranschens europeiska branschorganisation. Här samordnas mycket av branschens lobbyarbete i Bryssel. Aktuella branschfrågor bereds inom så kallade working parties där medlemmar från de 45 medlemsorganisationerna deltar på frivillig basis.

– Genom vårt deltagande i FEE tar vi ett aktivt ansvar för branschens utveckling och därmed för våra medlemmars framtid, säger Ewa Fallenius ansvarig för EU-frågor och omvärldsbevakning på FAR.

Ewa Fallenius arbetar nu med att få en tydligare struktur på FARs engagemang på Europanivå och att förbättra rutinerna för återrapportering från arbetsgrupperna. Syftet är att information ska spridas och komma alla FAR-medlemmar till del.

I maj bjöds samtliga FAR-aktiva med engagemang inom FEE in till ett möte med FEEs CEO Olivier Boutellis-Taft, som gästade Stockholm. Han berömde enskilda svenskar för deras bidrag i FEE, ett arbete som ofta är osynligt på hemmaplan men inte desto mindre betydelsefullt.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...