Revisorer delar andraplatsen med poliser i förtroendeligan när företagare rangordnar olika yrkesgrupper. Redovisningskonsulter ligger på fjärde plats medan förtroendet för skatterådgivare är betydligt lägre. Det visar en undersökning som SKOP har gjort.

Hur står det till med förtroendet för revisions- och rådgivningsbranschen? Det ville FAR veta, och gav SKOP i uppdrag att intervjua allmänhet, politiker och företagare.

– Förtroendet för revisorn måste ju vara högt eftersom revisorn ska skapa förtroende, säger Dan Brännström, FARs generalsekreterare.

Resultatet som SKOP presenterar visar att branschen ligger bra till. Tre av fyra företagare har mycket eller ganska stort förtroende för revisions- och rådgivningsbranschen. Motsvarande siffra bland politikerna ligger på 94 procent och hos allmänheten på 46 procent.

När de tillfrågade fått rangordna olika yrkesgrupper har det gått bra för revisorerna. Politikerna sätter revisorerna på första plats i förtroendeligan, medan företagarna sätter läkarna främst och revisorer kommer på delad andra plats med polisen. Svenska folket sätter revisorerna först på femte plats.

Även förtroendet för redovisningskonsulter är högt. Bland företagare och politiker är det 78 procent som hyser mycket eller ganska stort förtroende för yrkesgruppen, och bland allmänheten är det 55 procent.

– Resultaten är glädjande men det betyder inte att vi slår oss till ro. Vi kommer fortsätta att arbeta med förtroendefrågan. Ett led i det är att tydliggöra yrkesrollerna och kommunicera branschens kvalitetsarbete, säger Dan Brännström.

Brist på kunskap om yrkesrollerna kan vara en förklaring till varför skatterådgivarna placerar sig relativt långt ner i förtroendeligan. Endast journalister och finansanalytiker ligger sämre till.

– Vår viktigaste uppgift är att hjälpa företag och andra att betala rätt skatt, och för det får vi ett starkt erkännande från både företag och Skatteverket. För att ytterligare stärka förtroendet för skatterådgivarna arbetar vi vidare med den auktorisation för skatterådgivare som infördes för ungefär ett år sedan, och som har sin bas i FARs yrkesetiska regler, säger Gunnar Thuresson, ordförande i FARs skattesektion.

Charlotta Danielsson

Fakta

Intervjuer har gjorts med 600 företagare och företagsledare, 200 riksdagsledamöter/kommunstyrelseordförande och 1.000 andra personer mellan 18 och 84 år. De tillfrågade har fått rangordna tio yrkesgrupper utifrån förtroende.

Förtroendeligan när företagarna tillfrågats: 1) läkare 2) revisorer och poliser 4) redovisningskonsulter 5) universitetslärare 6) domare 7) advokater 8) skatterådgivare 9) journalister 10) finansanalytiker.