Innehåll

Balans nr 8-9 2012

Noteringar: Det är bara läkaren som slår revisorn

Revisorer delar andraplatsen med poliser i förtroendeligan när företagare rangordnar olika yrkesgrupper. Redovisningskonsulter ligger på fjärde plats medan förtroendet för skatterådgivare är betydligt lägre. Det visar en undersökning som SKOP har gjort.

Hur står det till med förtroendet för revisions- och rådgivningsbranschen? Det ville FAR veta, och gav SKOP i uppdrag att intervjua allmänhet, politiker och företagare.

– Förtroendet för revisorn måste ju vara högt eftersom revisorn ska skapa förtroende, säger Dan Brännström, FARs generalsekreterare.

Resultatet som SKOP presenterar visar att branschen ligger bra till. Tre av fyra företagare har mycket eller ganska stort förtroende för revisions- och rådgivningsbranschen. Motsvarande siffra bland politikerna ligger på 94 procent och hos allmänheten på 46 procent.

När de tillfrågade fått rangordna olika yrkesgrupper har det gått bra för revisorerna. Politikerna sätter revisorerna på första plats i förtroendeligan, medan företagarna sätter läkarna främst och revisorer kommer på delad andra plats med polisen. Svenska folket sätter revisorerna först på femte plats.

Även förtroendet för redovisningskonsulter är högt. Bland företagare och politiker är det 78 procent som hyser mycket eller ganska stort förtroende för yrkesgruppen, och bland allmänheten är det 55 procent.

– Resultaten är glädjande men det betyder inte att vi slår oss till ro. Vi kommer fortsätta att arbeta med förtroendefrågan. Ett led i det är att tydliggöra yrkesrollerna och kommunicera branschens kvalitetsarbete, säger Dan Brännström.

Brist på kunskap om yrkesrollerna kan vara en förklaring till varför skatterådgivarna placerar sig relativt långt ner i förtroendeligan. Endast journalister och finansanalytiker ligger sämre till.

– Vår viktigaste uppgift är att hjälpa företag och andra att betala rätt skatt, och för det får vi ett starkt erkännande från både företag och Skatteverket. För att ytterligare stärka förtroendet för skatterådgivarna arbetar vi vidare med den auktorisation för skatterådgivare som infördes för ungefär ett år sedan, och som har sin bas i FARs yrkesetiska regler, säger Gunnar Thuresson, ordförande i FARs skattesektion.

Charlotta Danielsson

Fakta

Intervjuer har gjorts med 600 företagare och företagsledare, 200 riksdagsledamöter/kommunstyrelseordförande och 1.000 andra personer mellan 18 och 84 år. De tillfrågade har fått rangordna tio yrkesgrupper utifrån förtroende.

Förtroendeligan när företagarna tillfrågats: 1) läkare 2) revisorer och poliser 4) redovisningskonsulter 5) universitetslärare 6) domare 7) advokater 8) skatterådgivare 9) journalister 10) finansanalytiker.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...