En ny rekommendation om revision i finansiella företag har fastställts. Den träder i kraft omgående.

Förra året träffade branschen, finansmarknadsminister Peter Norman (M) och Finans-inspektionen (FI) en överenskommelse för att stärka revisionen av företag som står under FIs tillsyn.

– Detta är ett exempel på att revisionen måste anpassas till olika behov och förväntningar. One size doesn’t fit all, säger Dan Brännström, FARs generalsekreterare.

Målsättningen har varit att tydliggöra den goda revisionsseden vid revision i finansiella företag och att utveckla revisorns rapportering till företagets styrelse, bland annat genom att öka transparensen kring revisorns bedömningar.

Ett utkast till rekommendationen var i våras ute på remiss. Flera instanser kommenterade skrivningarna om obligatorisk rapportering till företagets styrelse. När FARs styrelse fastställde den nya rekommendationen (RevR 100) beaktades synpunkterna och därför gavs rapporteringen en friare utformning med avseende på frekvens och struktur.

– Det här är inte ”slutversionen”. Om något år kommer ytterligare förändringar till följd av EUs arbete med bolagsstyrning och revision, säger Dan Brännström.

Charlotta Danielsson