I slutet av 2013 ska en internationell standard för integrerad rapportering finnas på plats. Tidtabellen är pressad.

För ett år sedan släppte The International Integrated Reporting Council (IIRC) ”testballongen” Towards Integrated Reporting – Communicating Value in the 21st Century. Mottagandet beskrivs av IIRC som positivt, men många frågetecken återstår att räta ut innan en standard kan se dagens ljus. Nu pågår en informell remissrunda, i väntan på det officiella förslaget som utlovats till början av 2013.