Att jobba svart har blivit mindre allmänt accepterat. Färre kan tänka sig att göra det, och färre känner någon som jobbat svart eller anlitar svart arbetskraft. Det visar Skatteverkets senaste medborgarundersökning.

74 procent av de tillfrågade tog avstånd från svartarbete, jämfört med 51 procent 2006. En del av förklaringen kan vara att flera åtgärder för att minska skattefusk har genomförts under senare år – till exempel rut- och rotavdrag och krav på certifierade kassaregister inom kontanthandeln. Medborgarna är även mindre missnöjda med skattesystemet i stort i årets undersökning.